Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-02-25 ( Imieniny: Almy, Cezarego)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Lutomiersk, dnia 02.02.2021r.

 

Znak: RIiR.6220. 1. Z - 1.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 i art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz.  256 ze zm.)  w związku   z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4  oraz  art. 74  ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283  ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że  w dniu  19.01.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa  7 budynków mieszkalnych na działce ewidencyjnej nr 179 obręb 0022 Stanisławów Nowy, Gmina Lutomiersk” . 

            Niniejsze postępowanie wszczęto na wniosek:  Grażyny Stelmach, Sławomira Stelmach, Artura Stelmach.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  należy  do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, określonych w  § 3 ust. 1 pkt. 55 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.             z 2020r. poz.  283 z późn. zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia  wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Pabianicach oraz Państwowy Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Wobec  powyższego informuję, że  zainteresowane strony  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Lutomiersku Plac Jana Pawła  II 11 pok. nr. 12  w godzinach pracy urzędu t.j. poniedziałek 730-1630,  wtorek  - czwartek 730-1530, piątek 730-1430.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego zawiadomienia załączono klauzulę obowiązku informacyjnego („RODO”).

 

 

 

 

Autor: Renata Bujnowicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-03 15:07:24przez: Renata Bujnowicz
Opublikowano:2021-02-03 15:07:59przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:104

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo