Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

2

Jednostka odpowiedzialna

podinspektor Sylwia Sobolczyk

Plac Jana Pawła II 12

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 4

tel. 43 677 50 11 (wew. 144 )

3

Podstawa prawna

Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2019

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy do pobrania w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro w pokoju nr 4 . harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Lutomiersk,

·         oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością na cele budowlane stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk,

·         potwierdzenie braku wniesienia sprzeciwu przez Starostę Pabianickiego wobec zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub kserokopia prawomocnego pozwolenia na budowę,

·         kopia wyciągu z dokumentacji technicznej potwierdzająca zakres rzeczowy zadania,

·         wszelkie inne dokumenty (np. zgody, atesty, oświadczenia, zaświadczenia, decyzje, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów).

5

Opłaty

 Brak opłat

6

Termin załatwiania sprawy

 Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lutomiersk.

7

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro pokój nr 17 

 

9

Uwagi

·         Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w REGULAMNIE UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA DOFINANISOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK

·         Dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok.

·         Podmiot ubiegający się o dotację zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji. Z podmiotem, któremu przyznano dotację zawierana będzie umowa dotacji.

·         Wysokość dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 70%  ogólnej wartości wykonanego przedsięwzięcia, jednakże nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) .

·         O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

·         Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji

10

Formularz do pobrania

·         wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy

·         harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji stanowiący,

·         oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością na cele budowlane stanowiące

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Renata Bujnowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3543