DECYZJA KOŃCZĄCA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2017

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

 

 

 

Lutomiersk, dnia 13.12.2017 r.

 

 

Znak: RRiGZ.6733.4.20

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 13.12.2017 r. została wydana decyzja nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działki nr ewid. 45/20 (obręb 3 Babiczki) położonej w gminie Lutomiersk.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2017-12-13
Data publikacji:2017-12-13
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:453