Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) oraz § 2 Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

20 maja 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 23.06.2020 r.

19 maja 2020
Czytaj więcej o: Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 23.06.2020 r.