Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

9 grudnia 2016

Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Wrząca i Sołectwa Lutomiersk w sprawie zmiany granic obrębów Wrząca i Lutomiersk polegająca na włączeniu do obrębu geodezyjnego Lutomiersk działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 38/2, 91/3, 91/4, 208/1 znajdującymi się obecnie w obrębie Wrząca.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie:

  1. Uchwały Nr XXVII/148/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lutomiersk ( Dz.U. Woj. Łódź. z 2016 r., poz. 2763);
  2. Uchwały Nr XXXIV/194/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic obrębów ewidencyjnych Lutomiersk i Wrząca w jednostce ewidencyjnej Lutomiersk i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ;
  3. Zarządzenia Nr 284/16 z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Wrząca i Lutomiersk.

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Wrząca i Sołectwa Lutomiersk w sprawie zmiany granic obrębów Wrząca i Lutomiersk polegająca na włączeniu do obrębu geodezyjnego Lutomiersk działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 38/2, 91/3, 91/4, 208/1 znajdującymi się obecnie w obrębie Wrząca.

Konsultacje ogranicza się do mieszkańców Sołectwa Wrząca i Sołectwa Lutomiersk.

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  • rozpoczęcie: 9 grudnia 2016 r.
  • zakończenie: 16 grudnia 2016 r.
  1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby mieszkające w Sołectwie Lutomiersk oraz Sołectwie Wrząca, które w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.
  2. Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej (do pobrania w Urzędzie Gminy Lutomiersk, pok. nr 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk: www.bip.lutomiersk.info, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.info)

4.Wypełnioną ankietę konsultacyjną, uprawnieni mieszkańcy mogą składać w terminie do 16.12.2016r.

- w Urzędzie Gminy Lutomiersk, sekretariat – I piętro, pokój nr 17.

- przesłać dokument pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@lutomiersk.pl

  1. Do przeprowadzenia konsultacji oraz opracowania i ogłoszenia wyników powołana została komisja w składzie:

1) Pan Krzysztof Pacholak – przewodniczący;

2) Pani Monika Józinkiewicz – członek;

3) Pani Sylwia Kosińska - Beda – członek;

4) Pani Jolanta Pytel – członek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-12-09
Data publikacji:2016-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Pacholak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1160