OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY PRUSINOWICE, ZALEW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2018

Lutomiersk, dnia 09.03.2018 r.

Znak: RRiGZ.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 lutego 2018 r., uzupełniony w dniu 6 marca 2018 r., Pana Dariusza Komuńskiego, działającego w imieniu P.H.U. „KADAR” Dariusz Komuński, Ostrów Osiedle 18, 98-100 Łask, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Teren, Rejon Energetyczny Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nN 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, stanowiska słupowego linii napowietrznej SN oraz linii kablowych SN i nN na części działek nr ewid. 208, 209/2, 211/2, 337/15, 209/3 (obręb 20 Prusinowice), na części działek nr ewid. 143, 144 (obręb 28 Zalew) położonych w gminie Lutomiersk.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 09.03.2018 r.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-03-09
Data publikacji:2018-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:545