DECYZJA KOŃCZĄCA CEL PUBLICZNY CHARBICE DOLNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2018

 

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

Lutomiersk, dnia 09.07.2018 r.

 

Znak: RRiGZ.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 09.07.2018 r. została wydana decyzja nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działce nr ewid. 61 oraz na części działki nr ewid. 22 (obręb 6 Charbice Dolne), położonych w gminie Lutomiersk.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-07-09
Data publikacji:2018-07-09
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:439