OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW - LUTOMIERSK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2018

Lutomiersk, dnia 4 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3  Maja w  obrębie geodezyjnym Lutomiersk w  gminie Lutomiersk,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szadkowskiej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w  gminie Lutomiersk,

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i  Kościuszki

w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w  gminie Lutomiersk

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutomiersk:

 

Uchwały Nr II/10/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk,

Uchwały Nr II/11/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szadkowskiej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk,

Uchwały Nr II/12/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk,

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szadkowskiej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk,

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@lutomiersk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lutomiersk.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-12-04
Data publikacji:2018-12-04
Osoba sporządzająca dokument:BeataRychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:327