Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

1 marca 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r. o ilości brakujących kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, terminie dodatkowych zgłoszeń do komisji, terminie losowania składów komisji

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? - informacja PKW

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

zgłoszenie kandydatów na członków OKW 

zgłoszenie kandydata na członków OKW - uzupełnienie

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotycząca wniosków o zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-03-01
Data publikacji:2019-03-01
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Liczba odwiedzin:1437