Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk

OBWIESZCZENIE CEL PUBLICZNY DECYZJA KOŃCZĄCA OBRĘB WRZĄCA I KOLONIA BECHCICE

13 sierpnia 2019

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

Lutomiersk, dnia 13.08.2019 r

Znak: RRiGZ.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 13.08.2019 r. została wydana decyzja nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV na części działki nr ewid. 58 (obręb 5 Kolonia Bechcice) oraz na części działki nr ewid. 389 (obręb 27 Wrząca) położonych w gminie Lutomiersk.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-08-13
Data publikacji:2019-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:524