Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

URZĄD MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

inspektor Milena Andrysiak

Plac Jana Pawła II 12

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 4

tel. 43 677 50 11 (wew. 208)

3

Podstawa prawna

  • Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
    (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)

  • Uchwała NR XXXII/243/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

4

Wymagane dokumenty

Deklaracja do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk Pl. J. Pawła II 12, I piętro, pokój nr 4 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

5

Opłaty

Brak

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Brak

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn. 7.30 – 16.30

wt. - czw. 7.30-15.30

pt.7.30-14.30

 

9

Uwagi

  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i  Gminy Lutomiersk deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Stawki opłat w roku 2022:

191,90 zł opłata ryczałtowa za rok

Stawkę opłaty od osoby ustala Rada Miejska w Lutomiersku

 

10

Formularz do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor: Milena Andrysiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 14:11przez: Milena Andrysiak
Opublikowano:2021-04-01 12:38przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-04-01 14:18przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:794

Rejestr zmian

  • [2021-04-01 14:18:57]Administratorzałącznik