Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

Konkursy na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy

2018-05-25

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

2018-04-24

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 24 kwietnia 2018 roku

 nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert – II tura 2018

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. Podtrzymywania i upowszechnia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

I. Informacje ogólne.

1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza otwarty nabór kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2018-04-24

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 24 kwietnia 2018 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2018 r.

 

  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje  między innymi:

  1. kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,
  2. tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk  i integracja międzypokoleniowa,
  3. pielęgnowanie kultury regionalnej,

       4. organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,

       5. udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach i koncertach.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-01
Data publikacji:2016-03-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:19722