Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli