Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

Petycje

Informacja o petycjach

2018-11-20

Rejestr petycji

2018-11-20

REJESTR  PETYCJI

2019 r.

L.p

Data złożenia petycji

Podmiot

wnoszący 

petycję

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe petycji (PDF)

Przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia  petycji

 Uwagi

1

25.03

2019

Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000318482

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:
Adam Szulc
KRS: 0000059459
Poligonowa 1

Petycja o przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - linku do informacji w portalu Mikroporady  dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw. Odwzorowanie cyfrowe 4.04.2019 Odpowiedz na petycje brak

2

             

 

REJESTR  PETYCJI

2018 r.

L.p

Data złożenia petycji

Podmiot

wnoszący 

petycję

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe petycji (PDF)

Przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia  petycji

 Uwagi

 1

 

07-11-

2018

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

 Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Odwzorowanie cyfrowe

 21-11-2018

 Odpowiedz na petycje

 brak

2

12-09-

2018

Wnioskodawcy:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

  1. Poligonowa

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

S4E S.A.

  1. Samuela Lindego 1C

30-148 Kraków

Nr KRS: 0000034998

 Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii  Odwzorowanie cyfrowe  11-12-2018  Odpowiedz na petycje  brak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-11-20
Data publikacji:2018-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:780