Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-06-15 ( Imieniny: Jolanty, Lotara)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Lutomiersk, 13.12.2022 r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 

Przedmiotem konsultacji był Projekt Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 5 grudnia 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. włącznie do godz. 16-30.  

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia   o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należało przesłać w formie pisemnej wg udostępnionego formularza na:

- adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11; 95-083 Lutomiersk;

- bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr VI/33/11 z dnia 22 lutego 2011    r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, wyniki  z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

 

Protokół sporządziła:

Paulina Rzetelska

 

                                                                                              

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

                                                                                   /-/ Tadeusz Borkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-13 11:23przez:
Opublikowano:2022-12-13 11:29przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:788

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo