Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Lutomiersk, dnia 28.12.2022r.

 

Znak: RIiR.6220.11. Z - 1.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 i art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022r.  poz.  1029 ze zm.)  w związku   
z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4  oraz  art. 74  ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu  13.12.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żurawieniec – Leonów  o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”  na działkach o nr ewid.  17 i  19 obręb Żurawieniec  - Leonów  ”.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  należy  do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, określonych w  § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.             z 2022r. poz.  1029 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia  wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Pabianicach oraz Państwowy Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Wobec  powyższego informuję, że  zainteresowane strony  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta  i  Gminy w Lutomiersku, Plac Jana Pawła  II 11 pok.  nr 12  w godzinach pracy urzędu t.j. poniedziałek 730-1630,  wtorek  - czwartek 730-1530, piątek 730-1430.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego zawiadomienia załączono klauzulę obowiązku informacyjnego („RODO”).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-28 14:45przez:
Opublikowano:2022-12-28 14:45przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2756

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo