Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji

Lutomiersk, dnia 26.01.2023r.

 

Znak: RIiR.6220.3. Z – 2.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia
się w sprawie przed wydaniem decyzji

 

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach o nr ewid. 287/26, 287/27, 287/28, 287/29, 287/30, 287/31, 287/32, 287/33, 287/34, 287/35, 287/36, 287/37, 287/38, 287/39, 287/40, 287/41, 287/42, 287/43, 287/44, 287/45, 287/46, 287/47, 287/48, 287/49, 287/50, 287/51, 287/52, 287/53, 287/54, 287/55, 287/56, 287/57 obręb Malanówzawiadamiam, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 w Referacie Inwestycji i Rozwoju w pok. 12 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 730-1630, wtorek - czwartek 730-1530, piątek 730-1430 oraz możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk, na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Malanów

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-27 08:13przez:
Opublikowano:2023-01-27 08:14przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1730

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo