Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Lutomiersk, 23.11.2023 r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. 

Przedmiotem konsultacji był Projekt Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 8 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r. włącznie.  

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia  o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk w celu wyrażenia opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie należało przesłać w formie pisemnej wg udostępnionego formularza na:

- adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11; 95-083 Lutomiersk;

- bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Lutomiersk.

W wyznaczonym terminie konsultacji drogą elektroniczną wpłynął 1 wniosek od organizacji - Fundacja SNG Kultura i Sport, (stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania), dotyczący projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024:

1)     Zawnioskowano o uzupełnienie Programu o zakres przedmiotowy programu i priorytetowe zadania publiczne o działania z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym poprzez:

- wspieranie działań z zakresu aktywizacji sportowej;

- promowanie zdrowego stylu życia;

  2) modyfikację § 6 pkt 1 lit. a poprzez usunięcie odniesienia „do wszystkich grup wiekowych”. 

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk przeanalizował i uwzględnił  w Programie wniesione uwagi, modyfikując § 6 pkt 1 lit. a oraz uzupełniając Program o przedmiotowe i priorytetowe zadanie publiczne o następującym brzmieniu: 

§ 5. pkt 3  „z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym:

a) wspieranie działań z zakresu aktywizacji sportowej;

b) promowanie zdrowego stylu życia”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr VI/33/11 z dnia 22 lutego 2011    r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

Po wprowadzeniu zmian, Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem przekazano Radzie Miejskiej w Lutomiersku.  

 

Protokół sporządziła:

Paulina Rzetelska                                                                                              

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

                                                                                                          /-/ Tadeusz Borkowski    

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-23 14:41przez:
Opublikowano:2023-11-23 14:41przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2356

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo