Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-04-15 ( Imieniny: Adolfiny, Odetty)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk o rozliczeniu dotacji 2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk o rozliczeniu dotacji 2023

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 11, 17 ust. 3 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LXIII/459/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu – Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 13,    95-083 Lutomiersk, na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu Podtrzymywania      i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Aktywne przez cały rok”, została rozliczona prawidłowo w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10 000,00 złotych.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w dniu 15 grudnia 2023 r. w kwocie 36,14 złotych (słownie: trzydzieści sześć złotych i czternaście groszy).
Dotację rozliczono w kwocie  9 963,86 złotych. 

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-12 09:25przez:
Opublikowano:2024-01-12 09:27przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:214

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo