Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-08-12 ( Imieniny: Hilarii, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Budżetu i Finansów

·         podinspektor Elżbieta Pacholczyk

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 14

tel. 43 677 50 11 (wew. 154)

 

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. nr 52 poz. 379, z późn. zm.),

·         Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1699, z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie wzrostu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 789, z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wg załącznika). Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk piętro I w pokoju nr 14.

·         oryginały faktur VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

5

Opłaty

Brak

6

Termin załatwiania sprawy

W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednio: Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego lub Decyzja w sprawie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

Składanie wniosków :

·         I TERMIN: od dnia1 lutego do ostatniego dnia lutego – faktury VAT od 01 sierpnia do 31 stycznia

·         II TERMIN: od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia – faktury VAT 01 luty do 31 lipiec

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn.-pt. 7.30 – 15.30

9

Uwagi

·         Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do 30 listopada, stawkę   zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny. Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2015 roku wynosi 0,95 zł.

·         Producent rolny do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

·         Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 

 

Autor: Mirosława Stachowicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-20 11:20przez: Mirosława Stachowicz
Opublikowano:2016-01-20 14:31przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-02-18 14:31przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1774

Rejestr zmian

  • [2021-02-18 14:31:14]Administratorwniosek aktulizacja

Banery/Logo