Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-08-12 ( Imieniny: Hilarii, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2018-2023 (lata 2018-2021)

Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2018-2023 (lata 2018-2021)

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lutomiersk - Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XLII/335/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie apelu Rady Gminy Lutomiersk dotyczącego modernizacji linii tramwajowej na trasie Łódź – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk

Uchwała Nr XLII/334/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na 2022 rok

Uchwała Nr XLII/333/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XLII/332/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny

Uchwała Nr XLII/331/21Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr XLII/330/21Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLII/329/21Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2024

Uchwała Nr XLII/328/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XLI/327/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Uchwała Nr XLI/326/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLI/325/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLI/324/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLI/323/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2024

Uchwała Nr XLI/322/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XL/321/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XL/320/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr XL/319/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Uchwała Nr XL/318/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lutomiersk na lata 2019-2023

Uchwała Nr XL/317/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie pomnika przyrody w Parku Zabytkowym w miejscowości Szydłów

Uchwała Nr XL/316/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XL/315/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XL/314/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

Uchwała Nr XL/313/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2024

Uchwała Nr XL/312/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXIX/311/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIX/310/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdziechów, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIX/309/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIX/308/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXXIX/307/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXVIII/306/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXVIII/305/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Babiczki w gminie Lutomiersk

Załącznik Nr 1 - Rysunek planu

Uchwała Nr XXXVIII/304/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVIII/303/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXXVIII/302/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Uchwała Nr XXXVIII/301/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVIII/300/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXVIII/299/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXVIII/298/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Nowy Targ pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXVIII/297/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXVII/295/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lutomiersk na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXVII/294/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXVII/293/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVII/292/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2022- 2030

Uchwała Nr XXXVII/291/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXXVII/290/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXVII/289/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr XXXVII/288/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXXVII/287/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXVII/286/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII/285/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII/284/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVI/283/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXVI/282/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVI/281/ Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVI/280/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Łódzkiego do Uchwały nr XXXVI/280/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (PNIK-I.4131.450.2021)

Uchwała Nr XXXVI/279/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/278/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/277/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/276/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/275/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk

- Załącznik Nr 5 - rysunek nr 1 (obręb Bechcice)

- Załącznik Nr 5 - rysunek nr 2 (obręb Kolonia Bechcice)

Uchwała Nr XXXVI/274/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVI/273/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXXVI/272/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXV/271/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2021 rok

Uchwała Nr XXXV/270/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXXV/269/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXXV/268/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2021 roku

Uchwała Nr XXXV/267/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Lutomiersk za rok 2020 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań

Uchwała Nr XXXV/266/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie  przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr XXXV/265/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr XXXV/264/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lutomiersk środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXV/263/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Lutomiersk statusu miasta

Uchwała Nr XXXV/262/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXXV/261/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/260/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXIV/259/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXIV/258/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXIV/257/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”

Uchwała Nr XXXIV/256/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXXIV/255/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/254/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII/253/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/252/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXXIII/251/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Babiczki w  gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIII/250/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021 - 2026

Uchwała Nr XXXIII/249/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII/248/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXXIII/247/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXXII/246/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXII/245/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Uchwała Nr XXXII/244/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXII/243/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXXII/242/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe

Uchwała Nr XXXII/241/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXXI/240/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XXXI/239/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

Uchwała Nr XXXI/238/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXXI/237/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Uchwała Nr XXXI/236/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXXI/235/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XXXI/234/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/233/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Lutomiersk statusu miasta

Uchwała Nr XXXI/232/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Lutomiersk statusu miasta

Uchwała Nr XXXI/231/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/230/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/229/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXX/228/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2021

Uchwała Nr XXX/227/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębie Prusinowice, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XXX/226/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Uchwała Nr XXX/225/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXX/224/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie Kazimierz, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XXX/223/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXX/222/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXX/221/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXIX/220/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXIX/219/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXIX/218/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk, stanowiących własność Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXIX/216/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XXIX/215/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXIX/214/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 - 2025

Uchwała Nr XXIX/213/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXIX/212/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXVIII/211/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXVIII/210/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XXVIII/209/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXVIII/208/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXVIII/207/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Gminie Markowa pomocy finansowej na usunięcie skutków powodzi

Uchwała Nr XXVIII/206/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXVIII/205/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXVII/204/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXVII/203/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXVII/202/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXVII/201/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXVII/200/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXVII/199/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXVI/198/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Uchwała Nr XXVI/197/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz OSP Charbice Dolne, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXVI/196/ Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 - 2025

Uchwała Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXVI/194/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2019 rok

Uchwała Nr XXVI/193/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2019 rok

Uchwała Nr XXVI/192/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2019 rok

Uchwała Nr XXV/191/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Kazimierz, Stanisławów Nowy i Zalew, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXV/190/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Uchwała Nr XXV/189/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXV/188/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXIV/187/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXIV/186/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXIV/184/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/183/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XXIV/182/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXIV/181/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XXII/179/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/178/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXII/177/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2020 roku

Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru, w drodze inkasa, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie apelu o podjęcie zmian w zakresie planowanych wariantów Kolei Dużych Prędkości, przebiegających przez teren Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXI/169/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Uchwała Nr XXI/168/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXI/167/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXI/166/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXI/165/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXI/164/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 - 2025

Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XX/161/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XX/160/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”

Uchwała Nr XX/155/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XIX/154/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/153/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023

Uchwała Nr XIX/152/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Lutomiersk oraz zasad jego używania i wykorzystywania

Uchwała Nr XIX/151/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XIX/150/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XIX/149/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XIX/148/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XIX/147/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 - 2025

Uchwała Nr XIX/146/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XIX/145/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr XIX/144/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XIX/143/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XVIII/142/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr XVIII/141/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/140/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/139/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XVIII/138/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Florentynów w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XVIII/137/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie apelu o podjęcie pilnych zmian legislacyjnych regulujących gospodarkę odpadami

Uchwała Nr XVIII/136/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uchwała Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr XVII/131/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XVII/130/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Moniuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Uchwała Nr XVII/127/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

 Uchwała Nr XVII/126/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XVI/122/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr XVI/121/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr XVI/120/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XV/119/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XV/118/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

Uchwała Nr XIV/113/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szadkowskiej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”

Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny, ul. Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk

Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu, Pl. Kościuszki 8, 95-083 Lutomiersk

Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr XII/97/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XI/96/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok

Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok

Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2018 rok

Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr X/86/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk

Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku

Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Lutomiersk ze Stowarzyszenia o nazwie „TAK dla S14” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2

Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3032

Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3031

Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2911

Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2651

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2161

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk – etap II

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2159

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2811

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia stanowiska, dotyczącego planowanego zawieszenia linii tramwajowej nr 43 B i zastąpienia jej autobusową komunikacją zastępczą

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Moniuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1527

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru, w drodze inkasa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1526

Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru, w drodze inkasa, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1525

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1524

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lutego 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1315

Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”

Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1314

Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na 2019 rok

Uchwała Nr IV/35/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2019 rok

Uchwała Nr IV/34/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=428

Uchwała Nr IV/33/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=427

Uchwała Nr IV/32/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr IV/31/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy Sikorskiego w obrębie geodezyjnym Wrząca w gminie Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=426

Uchwała Nr IV/30/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr IV/28/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 - 2022

Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018 

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=425

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6995

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6994

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lutomiersk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6993

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6992

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk

 Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6620

 Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 - 2022

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6941

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szadkowskiej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6619

Uchwała NR I/3/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała NR I/2/18  Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała NR I/1/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk

Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-11-20 11:17przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2018-11-20 10:32przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2022-01-19 10:32przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:9201

Rejestr zmian

 • [2022-01-19 10:32:05]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 14:14:43]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-05 13:48:04]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-05 13:41:33]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-05 13:38:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-12-06 09:51:22]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-30 13:25:41]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-30 13:23:49]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-30 12:26:56]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-09 08:55:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-08 11:56:38]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-08 11:29:42]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-10-07 09:02:55]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-29 09:19:23]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-29 09:01:36]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-29 08:59:09]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-08 10:09:05]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-02 11:59:31]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-02 09:31:55]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-02 09:30:19]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-02 09:29:04]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-02 08:59:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-02 08:23:28]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-02 08:20:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-28 11:19:42]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-28 10:27:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-24 10:49:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-24 10:48:21]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-24 10:26:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-24 10:20:10]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-31 10:15:18]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-06 13:12:20]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-06 13:10:45]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-05 11:39:49]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-05 11:39:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-05 10:06:30]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-05 10:04:45]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-05 08:06:44]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-04 12:53:15]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-04 12:28:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-04 12:23:27]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-04 09:59:08]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-30 08:03:48]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-30 08:00:56]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-12 08:48:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-17 13:58:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-17 13:55:15]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-17 13:45:34]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-17 13:45:34]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-17 13:31:16]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-09 11:04:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-09 11:02:21]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-04 13:29:04]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-04 13:28:09]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-04 08:26:31]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-03 11:04:46]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-03 10:56:52]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-03 10:53:33]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo