Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zarządzenia kadencja 2018-2023

Zarządzenia kadencja 2018-2023

Numer zarządzenia

Data wydania

W sprawie

1.

2.

3.

 

ROK 2018

 

1/18

22.11.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

2/18

26.11.2018

nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

3/18

28.11.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

4/18

30.11.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

5/18

05.12.2018

powołania Komisji Przetargowej

6/18 

 05.12.2018

powołania Komisji Przetargowej

7/18 

 06.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 8/18

 13.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 9/18

 18.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 10/18

 27.12.2018

 umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego

 11/18

 27.12.2018

umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego, nieczystości ciekłych oraz energii elektrycznej

 12/18

 31.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 13/18

31.12.2018 

zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk w okresie zimowym 2018/2019

 

 2019 ROK

 

 14/19

02.01.2019 

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

15/19 

 18.01.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 16/19

 23.01.2019

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 17/19

 24.01.2019

 powołania Komisji Przetargowej

18/19 

 24.01.2019

ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

 19/19

25.01.2019 

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

20/19 

 30.01.2019

w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

21/19 

 07.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 22/19

 11.02.2019

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk

 23/19

 11.02.2019

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium 

 24/19

 18.02.2019

 powołania Komisji Przetargowej

 25/19

 18.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 26/19

19.02.2019 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

27/19 

 19.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 28/19

 28.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 29/19

 04.03.2019

w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

 30/19

 06.03.2019

 powołania Komisji Przetargowej

 31/19

 11.03.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 32/19

 12.03.2019

 powołania Komisji Przetargowej

33/19 

 15.03.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 34/19

 15.03.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 35/19

 19.03.2019

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk

 36/19

19.03.2019 

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 37/19

 22.03.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

 38/19

 25.03.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 39/19

 25.03.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 03.04.2019 r. o godz. 1000

 40/19

26.03.2019 

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 41/19

26.03.2019 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

42/19 

 28.03.2019

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 43/19

 28.03.2019

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 44/19

 29.03.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 45/19

 01.04.2019

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 46/19

01.04.2019 

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

47/19 

 01.04.2019

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Lutomiersk wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 26 maja 2019 r.

 48/19

 04.04.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem

 49/19

 04.04.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 50/19

 08.04.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 51/19

 09.04.2019

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i ustalenia regulaminu pracy tej komisji

 52/19

 09.04.2019

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

53/19 

 10.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 54/19

 11.04.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 55/19

 11.04.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 56/19

 12.04.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 57/19

 17.04.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 58/19

 18.04.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

59/19 

 29.04.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 60/19

 29.04.2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 61/19

 30.04.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

62/19 

 30.04.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 63/19

 06.05.2019

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 64/19

06.05.2019 

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

65/19 

06.05.2019 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 66/19

 09.05.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 67/19

 09.05.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 68/19

 09.05.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

69/19

 10.05.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

70/19  13.05.2019   w sprawie powołania Komisji Przetargowej
71/19  16.05.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność bądź będących w zarządzie Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

72/19  16.05.2019 w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
73/19  21.05.2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
74/19 24.05.2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lutomiersk
75/19 29.05.2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Orła Białego w Lutomiersku

76/19 31.05.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku
77/19 11.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
78/19 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
79/19 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
80/19 17.06.2019

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

81/19 17.06.2019

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

82/19 24.06.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.06.2019 r. o godz. 1000

83/19 24.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
84/19 24.06.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
85/19 24.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
86/19 24.06.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

87/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia „Dobry start”

88/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia „Dobry start”

89/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

90/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

91/19 24.06.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
92/19 24.06.2019

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

93/19 24.06.2019

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

94/19 10.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
95/19 15.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
96/19 18.07.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

97/19 24.07.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

98/19 31.07.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert

99/19 31.07.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

100/19 06.08.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

101/19 06.08.2019

w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypedium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów ich rodzin

102/19 06.08.2019

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

103/19 13.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
104/19 13.08.2019

w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

105/19 19.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021 oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert

106/19 26.08.2019

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Lutomiersk wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

107/19 26.08.2019

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

108/19 26.08.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

109/19 28.08.2019 w sprawie wyznaczenia nauczycieli sprawujących zastępstwo w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły w przypadku nieobecności dyrektora
110/19 28.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
111/19 29.08.2019

w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc - na obszarze Gminy Lutomiersk -przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

112/19 29.08.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

113/19 05.09.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

114/19 05.09.2019

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Lutomiersk

115/19 10.09.2019

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

116/19 10.09.2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

117/19 11.09.2019

w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc - na obszarze Gminy Lutomiersk -przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

118/19  13.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
119/19 16.09.2019

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

120/19 17.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
121/19 17.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
122/19 17.09.2019 w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
123/19 23.09.2019

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

124/19 23.09.2019

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

125/19 23.09.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

126/19 27.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
127/19 01.10.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu

za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk
128/19 01.10.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia „Dobry start”

129/19 01.10.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

130/19 09.10.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

131/19 11.10.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

132/19 14.10.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

133/19 21.10.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 29.10.2019 r. o godz. 1000

134/19 21.10.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

135/19 23.10.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

136/19 28.10.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

137/19 29.10.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

138/19 30.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
139/19 31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
140/19 06.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
141/19 15.11.2019 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2020
142/19 15.11.2019 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025
143/19 15.11.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu
144/19 19.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
145/19 27.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
146/19 28.11.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

147/19 28.11.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

148/19  28.11.2019

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

149/19  28.11.2019 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
150/19  28.11.2019 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
151/19 29.112019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
152/19 05.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
153/19 11.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
154/19 20.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
155/19 20.12.2019 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudownej nieruchomości gruntowej
156/19 30.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
157/19 30.12.2019 w sprawie umorzenia należności nz tytułu opłaty za pobór wody
158/19 31.12.2019 zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk
  2020 ROK
 
159/20 17.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
160/20 24.01.2020

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

161/20 29.01.2020

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk na 2020 rok

162/20 30.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
163/20 06.02.2020 w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
164/20 10.02.2020

w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

165/20 10.02.2020

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

166/20 10.02.2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

167/20 10.02.2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

168/20 11.02.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

169/20 14.02.2020

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

170/20 14.02.2020

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Lutomiersk wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

171/20 20.02.2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres oznaczony 10 lat

172/20 21.02.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

173/20 24.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
174/20 27.02.2020 w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
175/20 27.02.2020

w sprawie przekazania samochodu pożarniczego STAR 200 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach

176/20 05.03.2020

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

177/20 05.03.2020 w sprawie powołania komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020
178/20 05.03.2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za najem lokali socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lutomiersk
179/20 06.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
180/20 06.03.2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
181/20 11.03.2020

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad postępowania obowiązujących na terenie gminy Lutomiersk, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

182/20 13.03.2020

w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Lutomiersk i jednostek organizacyjnych Gminy Lutomiersk i ustanowieniu dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów

183/20 16.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

 184/20 18.03.2020

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad postępowania obowiązujących na terenie gminy Lutomiersk, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

185/20 18.03.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

186/20 24.03.2020 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Lutomiersk
187/20 25.03.2020 w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk w okresie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
188/20 27.03.2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do dzierżawy na okres oznaczony 10 lat

189/20 27.03.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 07.04.2020 r. o godz. 1000

190/20 30.03.2020 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Lutomiersk
191/20 09.04.2020 w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk w okresie od 14 do 17 kwietnia 2020 r.
192/20 09.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
193/20 14.04.2020 w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk w okresie od 20 do 24 kwietnia 2020 r.
194/20 21.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
195/20 21.04.2020 w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk w okresie od 27 do 30 kwietnia 2020 r.
196/20 27.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
197/20 30.04.2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

198/20 05.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
199/20 08.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

200/20 11.05.2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
w Lutomiersku i ustalenia jej regulaminu
201/20 12.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

202/20 12.05.2020

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

203/20 15.05.2020

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

204/20 20.05.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

205/20 25.05.2020 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Lutomiersk
206/20 25.05.2020 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Lutomiersk i jednostek organizacyjnych Gminy Lutomiersk i ustanowieniu dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów
207/20 25.05.2020 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad postępowania obowiązujących na terenie gminy Lutomiersk, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
208/20 25.05.2020 w sprawie zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy Lutomiersk w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19
209/20 27.05.2020

w sprawie braku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów grupa 60+)” na rok 2020

210/20 02.06.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

211/20 03.06.2020

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad postępowania obowiązujących na terenie gminy Lutomiersk, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19

212/20 03.06.2020 w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
213/20 03.06.2020 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Lutomiersk wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
214/20 04.06.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Lutomiersku i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
215/20 10.06.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 23.06.2020 r. o godz. 1000

216/20 10.06.2020

w sprawie powołania i upoważnienia członków zespołu do załatwiania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

217/20 15.06.2020

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

218/20 15.06.2020

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

219/20 15.06.2020

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

220/20 22.06.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

221/20 23.06.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy Lutomiersk w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
222/20 23.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
223/20 26.06.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
224/20 02.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
225/20 06.07.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
226/20 07.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
227/20 08.07.2020

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

228/20 08.07.2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

229/20 08.07.2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

230/20  14.07.2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
 231/20 22.07.2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

232/20 22.07.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

233/20 22.07.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

234/20 27.07.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

235/20 27.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
236/20 31.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
237/20 07.08.2020 w sprawie powołania komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020
238/20 11.08.2020

w sprawie braku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów grupa 60+)” na rok 2020 II tura

239/20 24.08.2020

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lutomiersk objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

240/20 24.08.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

241/20 27.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020
242/20 02.09.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
243/20 02.09.2020

w sprawie wyznaczenia nauczycieli sprawujących zastępstwo w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły w przypadku nieobecności dyrektora

244/20 07.09.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

245/20 16.09.2020

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk

246/20 16.09.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

247/20 16.09.2020

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

248/20 21.09.2020

w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Lutomiersk i jednostek organizacyjnych Gminy Lutomiersk  i ustanowieniu dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów

249/20 23.09.2020

w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Lutomiersk i jednostek organizacyjnych Gminy Lutomiersk 

250/20 23.09.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

251/20 29.09.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

252/20 01.10.2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

253/20 06.10.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

254/20 14.10.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

255/20 14.10.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

256/20 15.10.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 23.10.2020 r. o godz. 1000

257/20 16.10.2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

258/20 20.10.2020

w sprawie odwołania trzeciego i piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk

259/20 21.10.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

260/20 26.10.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

261/20 26.10.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

262/20 26.10.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

263/20 03.11.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

264/20 13.11.2020

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”

265/20 13.11.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”

266/20 16.11.2020

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2021

267/20 16.11.2020

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2021-2026

268/20 16.11.2020

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu

269/20 20.11.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

270/20 24.11.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

271/20 26.11.2020

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

272/20 26.11.2020

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

273/20 26.11.2020

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

274/20 30.11.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

275/20 01.12.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk

276/20 04.12.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

277/20 07.12.2020

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

278/20 07.12.2020

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

279/20 15.12.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

280/20 16.12.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

281/20 17.12.2020

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, wzoru ankiety oraz składu zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lutomiersk dotyczących nadania miejscowości Lutomiersk statusu miasta

282/20 18.12.2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

283/20 30.12.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020

  2021 rok

 

284/21 04.01.2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021
285/21 15.01.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

286/21 15.01.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

 

287/21 25.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021
288/21 26.01.2021

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk na rok 2021

289/21 09.02.2021

w sprawie wyrażenia woli oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

290/21 11.02.2021

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk w 2021 roku

291/21 11.02.2021

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk w 2021 roku

292/21 16.02.2021

w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

293/21 16.02.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

294/21 23.02.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

295/21 25.02.021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

296/21 26.02.2021

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

297/21 26.02.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

298/21 08.03.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

299/21 18.03.2021

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu działania

300/21 18.03.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

301/21 19.03.2021

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Lutomiersk w okresie od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021r.

 

302/21 29.03.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

303/21 29.03.2021

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Lutomiersk w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021r.

304/21 02.04.2021

w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

305/21 09.04.2021

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Lutomiersk w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021r.

306/21 14.04.2021

w sprawie: wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

307/21 14.04.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

308/21 15.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk

309/21 21.04.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

310/21 23.04.2021

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

311/21 23.04.2021

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

312/21 23.04.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

313/21 23.04.2021

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Lutomiersk w okresie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021r.

314/21 30.04.2021

w sprawie odwołania Zarządu Spółki Wspólnoty Gruntowej  we wsi Lutomiersk

315/21 30.04.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

316/21 06.05.2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do najmu i dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

317/21 13.05.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

318/21 17.05.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 25.05.2021 r. o godz. 1000

319/21 19.05.2021

w sprawie utworzenia Pionu ochrony w Urzędzie Gminy Lutomiersk

320/21 19.05.2021

w sprawie utworzenia punktu przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Lutomiersk

321/21 19.05.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

322/21 24.05.2021

w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stanisławów Nowy, gmina Lutomiersk, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk

323/21 31.05.2021

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

324/21 31.05.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

325/21 02.06.2021

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

326/21 08.06.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

327/21 10.06.2021

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

328/21 15.06.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

329/21 15.06.2021

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku

330/21 24.06.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

331/21 30.06.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

332/21 01.07.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 09.07.2021 r. o godz. 1000

333/21 01.07.2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do użyczenia oraz do sprzedaży

334/21 06.07.2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

335/21 13.07.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

336/21 21.07.2021

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż beczki asenizacyjnej POMOT T 544 i powołania komisji przetargowej

337/21 26.07.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

338/21 28.07.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

339/21 05.08.2021

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

340/21 11.08.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

341/21 19.08.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

342/21 31.08.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

343/21 02.09.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

344/21 14.09.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

345/21 21.09.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

346/21 22.09.2021

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym     na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk

347/21 22.09.2021

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

348/21 30.09.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

349/21 06.10.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

350/21 14.10.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

351/21 14.10.2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

352/21 19.10.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

353/21 19.10.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 29.10.2021 r. o godz. 1000

354/21 22.10.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

355/21 29.10.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

356/21 08.11.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

357/21 10.11.2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

358/21 15.11.2021

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2022

359/21 15.11.2021

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2028

360/21 15.11.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

361/21 16.11.2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela biegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości stawki ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

362/21 18.11.2021

w sprawie powołania Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

363/21 29.11.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

364/21 29.11.2021

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

365/21 29.11.2021

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

366/21 30.11.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

367/21 07.12.2021

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

368/21 08.12.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

369/21 09.12.2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

370/21 09.12.2021

w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za pobór wody

371/21 16.12.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

372/21 16.12.2021

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosownego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

373/21 17.12.2021

w sprawie umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego oraz energii elektrycznej

374/21 21.12.2021

w sprawie powołania Komisji Lokalowej i regulaminu jej działania

375/21 24.12.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

376/21 31.12.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2021

 

Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-11-20 12:09przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2018-11-20 13:45przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2022-01-11 13:44przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:6343

Rejestr zmian

 • [2022-01-11 13:44:11]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-03 14:38:21]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-12-30 13:52:49]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-12-21 11:34:05]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-12-20 14:45:39]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-12-20 14:35:49]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-12-20 13:51:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-30 14:31:07]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-30 13:42:27]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-24 10:40:52]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-23 12:14:09]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-10 15:15:10]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-10 15:13:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-03 11:29:33]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-03 11:26:57]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-11-03 11:25:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-23 11:07:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-23 11:06:27]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-09-23 09:56:49]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-08-25 14:09:05]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-08-12 07:48:18]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-08-09 15:09:51]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-07-29 07:58:56]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-07-19 15:16:59]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-07-19 15:11:17]Sylwia Kosińska-Beda a
 • [2021-07-19 15:03:09]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-25 10:00:49]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-11 08:35:58]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-06-02 10:32:52]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-31 16:00:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-24 15:53:18]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-24 15:44:11]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-20 07:55:39]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-12 09:50:51]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-07 11:37:21]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-07 11:35:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-05 11:41:53]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-05-05 10:08:51]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-27 08:37:23]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-23 13:11:00]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-16 09:22:31]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-12 08:34:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-04-07 09:33:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-26 12:02:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-26 11:54:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-03-26 11:51:11]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-26 12:26:22]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-16 10:03:10]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-09 14:48:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-09 14:47:16]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2021-02-09 14:45:21]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo