Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO BABICZKI W GMINIE LUTOMIERSK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO BABICZKI W GMINIE LUTOMIERSK

Lutomiersk, dnia 19 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu geodezyjnego Babiczki w gminie Lutomiersk

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutomiersk Uchwały Nr XXXIII/251/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Babiczki w gminie Lutomiersk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Babiczki w gminie Lutomiersk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 lutego 2021 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@lutomiersk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lutomiersk.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Lutomiersk reprezentowana przez Wójta Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk (dane kontaktowe: tel. 43 677 50 11, fax. 43 677 50 94, e-mail: ug@lutomiersk.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Lutomiersk danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-19 08:03przez:
Opublikowano:2021-01-19 00:00przez: Beata Rychlik
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:952

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo