Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zarządzenia kadencja 2014-2018

Zarządzenia kadencja 2014-2018

  

Numer zarządzenia

Data wydania

W sprawie

1.

2.

3.

 

ROK 2014

 

1/14

19.11.2014

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014

2/14

24.11.2014

powołania Komisji Przetargowej

3/14

26.11.2014

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014

4/14

28.11.2014

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

5/14

03.12.2014

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscypliarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

6/14

03.12.2014

zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego określajacego zakres prac Gminnego Zespołu Interdyscypliarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

7/14

05.12.2014

powołania Komisji Przetargowej

8/14

09.12.2014

uchylenia uchylenia Zarządzenia Nr 451/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

9/14

09.12.2014

uchylenia Zarządzenia Nr 461/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 1/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk

10/14

09.12.2014

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014

11/14

09.12.2014

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

12/14

09.12.2014

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

13/14

09.12.2014

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

14/14

09.12.2014

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014

15/14

09.12.2014

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014

16/14

12.12.2014

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lutomiersk w zakresie realizacji projektu „Pójdźmy razem!” nr WND-POKL.09.01.01-10- 092/14, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

17/14

17.12.2014

umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę należności głównej 5.391,84 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.226,53 zł

18/14

17.12.2014

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

19/14

31.12.2014

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

 

2015 ROK

 

20/15

02.01.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

21/15

05.01.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

22/15

23.01.2015

weryfikacji wysokości stawek dotacji za 2014 rok dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gm. Lutomiersk

23/15

23.01.2015

ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gm. Lutomiersk na 2015 rok

24/15

23.01.2015

powołania Komisji Przetargowej

25/15

23.01.2015

 

26/15

23.01.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

27/15

28.01.2015

wyrażenia woli oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność gm. Lutomiersk

28/15

30.01.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

29/15

30.01.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

30/15

02.02.2015

uchylenia Zarządzenia Nr 20/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 02 stycznia 2015 r. w/s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

31/15

02.02.2015

zmian w Zarządzeniu Nr 21/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 05 stycznia 2015 r. w/s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

32/15

11.02.2015

w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 29/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 30 stycznia 2015 r. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2015

33/15

17.02.2015

w/s naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

34/15

17.02.2015

w/s powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielnie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wspracie projketu sportowego w 2015 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

35/15

18.02.2015

w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

36/15

18.02.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

37/15

18.02.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

38/15

25.02.2015

w/s wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

39/15

27.02.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

40/15

03.03.2015

w/s upoważnienia Kierownika GOPS w Lutomiersku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

41/15

12.03.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

42/15

12.03.2015

powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2015 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

43/15

17.03.2015

powołania Komisji Przetargowej

44/15

17.03.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

45/15

17.03.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

46/15

18.03.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

47/15

19.03.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

48/15

30.03.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

49/15

30.03.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

50/15

30.03.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

51/15

01.04.2015

obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk

52/15

01.04.2015

wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

53/15

07.04.2015

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

54/15

07.04.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

55/15

07.04.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

56/15

07.04.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

57/15

10.04.2015

organizacji gminnych jednostek systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania ludności gm. Lutomiersk

58/15

13.04.2015

ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej

59/15

14.04.2015

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku

60/15

16.04.2015

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lutomiersk do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz do prowadzenia czynności losowania składów obwodowych komisji wyborczych

61/15

16.04.2015

wskazania do składu obwodowej komisji wyborczej pracownika jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

62/15

16.04.2015

wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych

63/15

16.04.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

64/15

20.04.2015

powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lutomiersk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

65/15

21.04.2015

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

66/15

27.04.2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

67/15

28.04.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

68/15

28.04.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

69/15

04.05.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

70/15

06.05.2015

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 14.05.20145 r. na godz. 11:00

71/15

06.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

72/15

06.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

73/15

08.05.2015

wyznaczenia kandydata do Zarządu Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "PRYM"

74/15

08.05.2015

wyznaczenia kandydata do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "PRYM"

75/15

11.05.2015

powołania Komisji Przetargowej

76/15

14.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

77/15

14.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

78/15

14.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

79/15

14.05.2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 we Wrzącej

80/15

18.05.2015

zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną

81/15

18.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

82/15

19.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

83/15

19.05.2015

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 79/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 we Wrzącej

84/15

19.05.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

85/15

08.06.2015

Zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk za pomocą programu komputerowego firmy VULCAN „Arkusz optimum”

86/15

25.06.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

87/15

25.06.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

88/15

25.06.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

89/15

25.06.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

90/15

25.06.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

91/15

30.06.2015

Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę

92/15

30.06.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

93/15

06.07.2015

wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

94/15

08.07.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

 95/15

14.07.2015

 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

 96/15

 20.07.2015

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

 97/15

 20.07.2015

ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie gminy Lutomiersk

98/15

20.07.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

99/15

22.07.2015

zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015

100/15

23.07.2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lutomiersk w zakresie realizacji projektu „Pora na przedszkola” i powołania koordynatorów projektu

101/15 24.07.2015

w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji ds. referendum

102/15 24.07.2015

w sprawie wskazania do składu obwodowej komisji ds. referendum pracownika jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

103/15 24.07.2015

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum oraz do prowadzenia czynności losowania składów tych komisji

104/15 24.07.2015

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

105/15 10.08.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
106/15 11.08.2015

w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.

107/15 11.08.2015 ustalenia Regulaminów porządkowych korzystania z boisk sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk
108/15 17.08.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Lutomiersk w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

109/15 17.08.2015

w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Lutomiersk w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015r.

110/15 18.08.2015 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
111/15 18.08.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
112/15 24.08.2015 powołania Komisji Przetargowej
113/15 25.08.2015 w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
114/15 25.08.2015 powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2015 r. i ustalenia regulaminu pracy tej komisji
115/15 25.08.2015

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Zalącznik nr 1   ,    Zalącznik nr 2  ,   Zalącznik nr 3 ,  Zalącznik nr 4 ,

Zalącznik nr 5

116/15 27.08.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
117/15 28.08/.2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 6 w Szydłowie

 117a/2015 03.09.2015

w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

118/15 04.09.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
119/15 09.09.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
120/15 10.09.2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w związku z umową dot. zadania inwestycyjnego pn.

"Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem z istniejącą szkołą podstawową w Lutomiersku" etap II - Budowa Sali Gimnastycznej

121/15 16.09.2015 w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
122/15 18.09.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występujacego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetowego
123/15 18.09.2015

w sprawie powołania Komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

124/15 23.09.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
125/15 29.09.2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji

126/15 30.09.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
127/15 30.09.2015

w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych

128/15 30.09.2015

w sprawie wskazania do składu obwodowej komisji wyborczej pracownika jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

129/15 30.09.2015

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

130/15   zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
131/15 05.10.2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

132/15 05.10.2015

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lutomiersk dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

133/15 06.10.2015  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
134/15 08.10.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
135/15 08.10.2015

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści załącznika do Zarządzenia Nr 132/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lutomiersk dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

136/15 13.10.2015

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk

137/15 13.10.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
138/15 15.10.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Legendzinie
139/15 15.10.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
140/15 19.10.201145 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
141/15 19.10.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Szydłowie
142/15 21.10.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.10.2015 r. na godz. 11:00
143/15 23.10.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
144/15 27.10.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
145/15 29.10.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
 146/15  02.11.2015  
147/15 04.11.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu
148/15 09.11.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
149/15 18.11.2015 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2016
150/15 18.11.2015 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022
151/15 19.11.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
152/15 23.11.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
153/15 24.11.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
154/15 24.11.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
155/15 25.11.2015 odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
156/15 25.11.2015 powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
157/15 25.11.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
158/15 30.11.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
159/15 04.12.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
160/15 17.12.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
161/15 23.12.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
162/15 30.12.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
163/15 31.12.2015 zmieniajace zarządzenie w/s ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk
  2016 ROK  
164/16 14.01.2016 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2016
165/16 26.01.2016 wycofania nieruchomosci z wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
166/16 18.01.2016 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
167/16 27.01.2016 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
168/16 05.02.2016 ustanowienia zasad przyznawania wyrożnienia w postaci Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lutomiersk
169/16 05.02.2016 weryfikacji wysokości dotacji udzielonych w 2015 roku niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na terenie gminy Lutomiersk
170/16 05.02.2016 powołania Komisji do dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji z referendum ogolnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 wrzesnia 2015 r.
171/16 09.02.2016 naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
172/16 09.02.2016 powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2016 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji
173/16 09.02.2016

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

174/16 09.02.2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok 2016/2017, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

175/16 09.02.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2016/2017 dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym
176/16 15.02.2015

w sprawie umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania

177/16 15.02.2016

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 136/2015 z dnia 13.10.2015 r. oraz w Zarządzeniu Nr 163/2015 z dnia 31.12.2015 r.

178/16 16.02.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

179/16 18.02.2016

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk

180/16 18.02.2016 w sprawie: wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
181/16 24.02.2016 zmian w budżetu gminy Lutomiersk na rok 2016
182/16 24.02.2016

w sprawie ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na 2016 rok

183/16 01.03.2016

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

184/16 01.03.2016

w sprawie: powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

185/16 01.03.2016

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

186/16 07.03.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2016 rok

załacznik

187/16 07.03.2016

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego -,,Program Rodzina 500 plus’’

188/16 07.03.2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji

189/16 09.03.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
190/16 15.03.2016 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zdziechów, gmina Lutomiersk, oznaczonej działką nr 224 o obszarze 4,53 hektara
191/16 17.03.2016

w sprawie: powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymi i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

192/16 21.03.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

193/16 22.03.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                załącznik nr 2                  załącznik nr 3

194/16 22.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

195/16 25.03.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1              załącznik nr 2

196/16 29.03.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 06.04.2016 r. o godz. 11 00

ogłoszenie o przetargu

197/18 31.03.2016

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

198/16 07.04.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1

199/16 07.04.2016

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem

załącznik - wykaz nieruchomości

200/16 11.04.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                    załącznik nr 2

201/16 14.04.2016 w sprawie powolania Komisji Przetargowej
202/16 14.04.2016 w sprawie powolania Komisji Przetargowej
203/16 14.04.2016 w sprawie powolania Komisji Przetargowej
204/16 14.04.2016

w sprawie ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk na rok szkolny 2016/2017

załączniki nr 1. 2. 6, 7 do zasad opracowywania arkuszy

205/16 20.04.2016 w sprawie upoważnienia na wniosek Pani Doroty Pabjańskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku Panią Anetę Kunert do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
206/16 20.04.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik

207/16 21.04.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

208/16 26.04.2016

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 193/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

209/16 27.04.2016

w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Gminy Lutomiersk na 2016 rok

210/16 28.04.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                    załącznik nr 2

211/16 28.04.2016

uchylające Zarządzenie Nr 342/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 22.01.2014 r.w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lutomiersk

212/16 29.04.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                    załącznik nr 2

213/16 29.04.2016

w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty

214/16 06.05.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                    załącznik nr 2

215/16 10.05.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                    załącznik nr 2

216/16 10.05.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2015 rok

217/16 17.05.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                    załącznik nr 2

218/16 19.05.2016  w sprawie umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego
219/16 23.05.2016

 w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

załacznik nr 1                   załacznik nr 2

220/16 24.05.2016

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 212/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

221/16 24.05.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                    załącznik nr 2

221a/16 30.05.2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/16 Wójta Gminy Lutomiersk w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty

222/16  01.06.2016

w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

załacznik nr 1

223/16 02.06.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załacznik

224/16 09.06.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik

225/16 10.06.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

226/16 10.06.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

227/16 22.06.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

228/16 22.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
229/16 24.06.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 01.07.2016 r. o godz. 11 00       

załącznik

230/16 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
231/16 04.07.2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

232/16 14.07.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
233/16 15.07.2016

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

234/16 15.07.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
235/16 28.07.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
236/16 02.08.2016

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Lutomiersk na lata 2016-2018” oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert

237/16 02.08.2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 425/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 03 września 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Lutomiersku i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania

238/16 03.08.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

239/16 04.08.2016

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

240/16 16.08.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

241/16 17.08.2016 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Lutomiersk na lata 2016-2018"
242/16 22.08.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
243/16 23.2.08.2016 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
244/16 23.08.2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 240/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
245/16 23.08.2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

246/16 23.08.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
247/16 31.08.2016

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

248/16 31.08.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

249/16 06.09.2016 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
250/16 06.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
251/16 07.09.2016 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 238/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
252/16 07.09.2016

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”

253/16 14.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
254/16 15.09.2016 w sprawie: wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
255/16 15.09.2016 w sprawie: wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
256/16 19.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
257/16 28.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
258/16 29.09.2016

w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Charbicach Dolnych pomieszczeń w budynku położonym w obrębie Charbice Dolne numer działki 82

259/16 30.09.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

260/16 03.10.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

261/16 07.10.2016  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
262/16 07.10.2016  w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego o frakcji od 0-31,5 mm w ilości 3.965 ton
263/16 11.10.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
264/16 12.10.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 21.10.2016 r. o godz. 1000

265/16 12.10.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 21.10.2016 r. o godz. 1100

266/16 14.10.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
267/16 18.10.2016

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

268/16 24.10.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
269/16 24.10.2016

w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

270/16 28.10.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

271/16 31.10.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
272/16 31.10.2016

w sprawie umorzenia należności za najem lokalu użytkowego

273/16  31.10.2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
274/16 14.11.2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok

275/16 14.11.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

276/16 15.11.2016

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2017

277/16 15.11.2016 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 – 2021
278/16 15.11.2016  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu
 279/16 21.11.2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
 280/16 21.11.2016 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypedium szkolnego w zależności od sytuacji materilanej uczniów i ich rodzin
281/16 28.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
282/16 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
283/16 02.12.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
284/16 08.12.2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Wrząca i Lutomiersk

285/16 08.12.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

286/16 08.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
287/16 19.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
288/16 28.12.2016

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

289/16 28.12.2016

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

290/16 28.12.2016

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

291/16 28.12.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Lutomiersk
292/16 30.12.2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016
293/16 30.12.2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

294/16 30.12.2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł i wydawania w tych sprawach decyzji

295/16 30.12.2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 

  2017 ROK  
296/17 09.01.2017

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FS LUBLIN Żuk A06B

297/17 16.01.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

298/17 23.01.2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 296/17 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FS Lublin Żuk A06B

299/17 23.01.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

300/17 31.01.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
301/17 01.02.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
302/17 01.02.2017 w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Informacyjnego Biuletynu Samorządowego "Wiadomości Lutomierskie"
303/17 07.02.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
304/17 09.02.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
305/17 09.02.2017  w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
306/17 09.02.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

307/17 09.02.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

308/17 09.02.2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania pełniącemu obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

309/17 16.02.2017

w sprawie stawki miesięcznej dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w 2017 roku

310/17 16.02.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

311/17 24.02.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

312/17 27.02.2017

w sprawie wyznaczenia nauczycieli sprawujących zastępstwo w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły w przypadku nieobecności dyrektora

313/17 03.03.2017

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

314/17 07.03.2017

w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

315/17 09.03.2017

w sprawie oddania w użyczenie boiska sportowego – Stowarzyszeniu
KLUB SPORTOWY ORZEŁ W KAZIMIERZU

 316/17 09.03.2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

317/17 09.03.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

318/17 14.03.2017

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2017 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

319/17 20.03.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

320/17 23.03.2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

 321/17 31.03.2017

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem

322/17 31.03.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

323/17 03.04.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 11.04.2017 r. o godz. 11 00

324/17  11.04.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

325/17 11.04.2017 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
326/17 11.04.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

327/17 11.04.2017

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

328/17 11.04.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

329/17 19.04.2017

w sprawie powołania Komisji do dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

330/17 26.04.2017

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

331/17 26.04.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

332/17 04.05.2017

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i ustalenia regulaminu pracy tej komisji

333/17 04.05.2017

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

334/17 04.05.2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk

335/17 04.05.2017  w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
336/17 04.05.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

337/17 04.05.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
338/17 16.05.2017

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

339/17 16.05.2017

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

340/17 16.05.2017

w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin

341/17 16.05.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
342/17 17.05.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2016 rok
343/17 19.05.2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

344/17 22.05.2017

w sprawie aktualizacji ustalonej na 2017 rok podstawowej kwoty dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 345/17 23.05.2017

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

346/17 23.05.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

347/17 23.05.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

348/17 23.05.2017 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
349/17 23.05.2017

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

350/17 25.05.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

351/17 29.05.2017

w sprawie potwierdzenia zajmowania przez Dyrektora dotychczasowego Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku funkcji wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

352/17  01.06.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 12.06.2017 r. o godz. 11 00

353/17 06.06.2017

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 344/17 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji ustalonej na 2017 rok podstawowej kwoty dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

354/17 13.06.2017

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i ustalenia regulaminu pracy tej komisji

355/17 13.06.2017

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

 356/17  13.06.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
 357/17 23.06.2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

358/17 28.06.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

359/17  03.07.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
360/17  06.07.2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

361/17 06.07.2017

w sprawie sprzedaży koparko-ładowarki OSTRÓWEK w formie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i powołania komisji przetargowej

362/17 11.07.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
363/17 24.07.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
364/17 31.07.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
365/17 02.08.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lutomiersku i ustalenia regulaminu określajacego jej organizacje i tryb działania
366/17 02.08.2017

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

367/17 22.08.2017

w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż koparko-ładowarki OSTRÓWEK i powołania komisji przetargowej

368/17 22.08.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

369/17 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
370/17 01.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
371/17 01.09.2017

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

372/17 01.09.2017

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli sprawujących zastępstwo w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły w przypadku nieobecności dyrektora

373/17  01.09.2017

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”

374/17 11.09.2017

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych niskocennych wykorzystywanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lutomiersk na cele statutowe tych jednoste

375/17 13.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
376/17 13.09.2017

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”

 377/17  22.09.2017

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

378/17  25.09.2017

w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji
na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Gminy Lutomiersk

 379/17 26.09.2017

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

380/17 27.09.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

381/17 04.10.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

382/17 11.10.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

383/17 11.10.2017

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

384/17 11.10.2017

w sprawie sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

385/17 16.10.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu
386/17 19.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
387/17 19.10.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 27.10.2017 r. o godz. 1100

388/17 24.10.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

389/17 25.10.2017

w sprawie zasad udzielania płatnych urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

390/17 26.10.2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

391/17 27.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
392/17 30.10.2017

w sprawie aktualizacji ustalonej na 2017 rok podstawowej kwoty dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

393/17 30.10.2017

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

394/17 08.11.2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

395/17 08.11.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

396/17 15.11.2017 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2018
397/17 15.11.2017 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022
398/17 15.11.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu
399/17 15.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
400/17 21.11.2017

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

401/17 22.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
402/17 24.11.2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w użyczenie

403/17 29.11.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

404/17 04.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
405/17 12.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
406/17 12.12.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
407/17 18.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
408/17 19.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
409/17 21.12.2017 w sprawie wyrażenia woli oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Lutomiersk
410/17 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
411/17 02.01.2018

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

412/17 08.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018
413/18 11.01.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w użyczenie
414/18  15.01.2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

415/18 18.01.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
416/18 18.01.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
417/18 26.012.018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
418/18 29.01.2018

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

419/18 31.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017
420/18 06.02.2018 w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
421/18 12.02.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
422/18 12.02.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
423/18 15.02.2018

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 424/18  16.02.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 425/18  16.02.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 426/18  16.02.2018

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 427/18 16.02.2018

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

428/18 19.02.2018

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2018 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

429/18 26.02.2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

431/18 28.02.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018
432/18 01.03.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

433/18 08.03.2018

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

434/18 08.03.2018

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i ustalenia regulaminu pracy tej komisji

435/18 08.03.2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

436/18 16.03.2018

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

437/18 16.03.2018

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 438/18  19.03.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 439/18 19.03.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

440/18 20.03.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

441/18 21.03.2018  w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
442/18 21.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018
443/18 04.04.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

444/18 05.04.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

445/18 05.04.2018

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

446/18 09.04.2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

447/18 10.04.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

448/18  17.04.2018

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

449/18 18.04.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 27.04.2018 r. o godz. 1000

 450/18 18.04.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk oraz powołania Komisji Konkursowej

451/18 24.04.2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

452/18 24.04.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2018 rok

453/18 24.04.2018

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2018 rok

454/18 25.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018
455/18 09.05.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

456/18 09.05.2018 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
457/18 15.05.2018

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

458/18 16.05.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

459/18 17.05.2018

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

460/18 21.05.2018

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

461/18 21.05.2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018
462/18 24.05.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Lutomiersku i ustalenia jej regulaminu
463/18 29.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
464/18 29.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
465/18 18.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018
467/18 21.06.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdnia finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2017 rok
468/18 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
469/18 22.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 29.06.2018 r. o godz. 10
470/18 22.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018
471/18 26.06.2018 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjlanych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie gminy Lutomiersk
472/18 26.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
473/18 26.06.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonej do zamiany

474/18 26.06.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

475/18 26.06.2018

 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych w sparwie świadczenia "Dobry start" Kierownikowi Gminnego Ośrdoka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

476/18 29.06.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

477/18 09.07.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

478/18 10.07.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

479/18 12.07.2018

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

480/18 19.07.2018

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 481/18  26.07.2018

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

 482/18 26.07.2018 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

483/18  26.07.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

484/18  31.07.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

485/18 06.08.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

486/18 13.08.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

487/18 21.08.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

488/18 21.08.2018

w sprawie wykazu miejsc na obszarze gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

489/18 24.08.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

490/18 30.08.2018

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

491/18 30.08.2018

 w sprawie formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

492/18 31.08.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

493/18 12.09.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

494/18 17.09.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

495/18 27.09.2018

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

496/18 27.09.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 05.10.2018 r. o godz. 1000

497/18 28.09.2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

498/18 05.10.2018

w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc - na obszarze Gminy Lutomiersk -przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

499/18 05.10.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

500/18 08.10.2018

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu

501/18 08.10.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

502/18 09.10.2018

w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc - na obszarze Gminy Lutomiersk
- przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

503/18 18.10.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

504/18 23.10.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

505/18 25.10.2018

 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

506/18  31.10.2018

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

507/18  31.10.2018

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

508/18  05.11.2018

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

 509/18  05.11.2018

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 

Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-07-14 09:36przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2015-07-14 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2015-07-23 12:34przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:10730

Rejestr zmian

  • [2015-07-23 12:34:13]AdministratorAktualizacja plikow pdf

Banery/Logo