Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2023-06-10 ( Imieniny: Bogumiła, Diany)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Numer zarządzenia

Data wydania

W sprawie

1.

2.

3.

 

ROK 2022

 

1/22

03.01.2022

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Lutomiersk

2/22

10.01.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  z zakresu dodatku osłonowego

3/22

10.01.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach  z zakresu dodatku osłonowego

4/22

10.01.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  z zakresu dodatku osłonowego

5/22

11.01.2022

w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

6/22

11.01.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

7/22 17.01.2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej

8/22 20.01.2022

w sprawie naboru wniosków na zadanie
z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

9/22 20.01.2022

w sprawie ustanowienia  zasad przyznawania wyróżnienia w postaci Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

10/22 20.01.2022

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2022

11/22 20.01.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

12/22 25.01.2022

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów w  Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk  w okresie od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

13/22 27.01.2022

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

14/22 27.01.2022

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk na rok 2022

15/22 28.01.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

16/22 08.02.2022

w sprawie:  powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2022

17/22 09.02.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

18/22 10.02.2022

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 r. i ustalenia regulaminu pracy tej komisji

19/22 11.02.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów w  Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk  w okresie od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

20/22 18.02.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

21/22 22.02.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

22/22 24.02.2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

23/22 24.02.2022

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2022

24/22 24.02.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

25/22 28.02.2022

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

26/22 28.02.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

27/22 28.02.2022

w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypedium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin

28/22 28.02.2022

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lutomiersk na lata 2022-2024

29/22 01.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

30/22 02.03.2022

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

31/22 07.03.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

32/22 08.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

33/22 10.03.2022

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2022

34/22 21.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

35/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i wydawania w tych sprawach decyzji

36/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i wydawania w tych sprawach decyzji

37/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł

38/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

39/22 28.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

40/22 28.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

41/22 30.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

42/22 31.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 12.04.2022 r. o godz. 1000

43/22 31.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

44/22 31.03.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży

45/22 31.03.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowań w sprawach  świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  obywatelom Ukrainy

46/22 31.03.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach  świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  obywatelom Ukrainy

47/22 08.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

48/22 11.04.2022

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

49/22 11.04.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

50/22 19.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

51/22 27.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

52/22 28.04.2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej – II tura 2022

53/22 28.04.2022

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2022

54/22 29.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

55/22 04.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

56/22 04.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

57/22 05.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

58/22 10.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

59/22 10.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

60/22 11.05.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

61/22 16.05.2022

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2022

62/22 18.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

63/22 18.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

64/22 20.05.2022

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

65/22 20.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

66/22 26.05.2022

w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk

67/22 26.05.2022

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

68/22 26.05.2022

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - II tura 2022

69/22 30.05.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem

70/22 31.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

71/22 31.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

72/22 08.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

73/22 08.06.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

74/22 13.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

75/22 13.06.2022

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

76/22 14.06.2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2022-2030”

77/22 20.06.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.06.2022 r. o godz. 1000

78/22 20.06.2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku

79/22 22.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

80/22 22.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

81/22 24.06.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.06.2022 r. o godz. 10:00

82/22 04.07.2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

83/22 05.07.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

84/22 05.07.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na wymianę nieekologicznego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na efektywne energetycznie źródło ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budynkach i lokalach na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

85/22 07.07.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

86/22 07.07.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

87/22 08.07.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

88/22 08.07.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

89/22 14.07.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

90/22 14.07.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

91/22 14.07.2022

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

92/22 18.07.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

93/22 18.07.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

94/22 18.07.2022

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

95/22 18.07.2022

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

96/22 27.07.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

97/22 27.07.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

98/22 28.07.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

99/22 04.08.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat oraz do sprzedaży

100/22 09.08.2022

w sprawie: wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

101/22 16.08.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  z zakresu dodatku węglowego

102/22 16.08.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach  z zakresu dodatku węglowego

103/22 16.08.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  z zakresu dodatku węglowego

104/22 24.08.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

105/22 25.08.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

106/22 25.08.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

107/22 26.08.2022

w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z lasu z działki ewid. nr 59/44 i 59/45 - obręb Florentynów, stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

108/22 29.08.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

109/22 31.08.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

110/22 01.09.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

111/22 12.09.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

112/22 12.09.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

113/22 13.09.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 21.09.2022 r. o godz. 1000

114/22 23.09.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

115/22 23.09.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

116/22 23.09.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

117/22 28.09.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

118/22 30.09.2022

w sprawie zmiana w budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2022

119/22 30.09.2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

120/22 30.09.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

121/22 30.09.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

122/22 30.09.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

123/22 04.10.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

124/22 05.10.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

125/22 06.10.2022

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

126/22 06.10.2022

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

127/22 11.10.2022

w sprawie ustanowienia regulaminu sfinansowania sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów na terenie gminy Lutomiersk w roku 2022

128/22 11.10.2022

w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z parku z działki ewid. nr 306/7 - obręb Szydłów, stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

129/22 13.10.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

130/22 14.10.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

131/22 19.10.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

132/22 19.10.2022

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

133/22 21.10.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

134/22 27.10.2022

w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za pobór wody

135/22 27.10.2022

w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z parku z działki ewid. nr 3067/7 - obręb Szydłów, stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

136/22 31.10.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

137/22 31.10.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

138/22 16.11.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.11.2022 r. o godz. 1000

139/22 21.11.2022

w sprawie wyrażenia woli oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

140/22 23.11.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

141/22 24.11.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

142/22 28.11.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

143/22 30.11.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

144/22 05.12.2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

145/22 05.12.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, przekazywanie informacji oraz wydawania decyzji administracyjnych w/s dotyczących wypłat dodatku elektrycznego

146/22 06.12.2022

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023

147/22 06.12.2022

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023 – 2035

148/22 06.12.2022

w sprawie powołania Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

149/22 06.12.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w/s dotyczących wypłat dodatku elektrycznego

150/22 19.12.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

151/22 19.12.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

152/22 27.12.2022

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lutomiersk objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

153/22 29.12.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

154/22 29.12.2022

w sprawie umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego

154A/22 30.12.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

  2023 ROK

 

155/23 02.01.2023

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Lutomiersk

156/23 03.01.2023

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

157/23 03.01.2023

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

158/23 03.01.2023

w sprawie określenia wielkości etatu dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

159/23 10.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

160/23 11.01.2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2023

161/23 12.01.2023

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk na rok 2023

162/23 12.01.2023

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

163/23 17.01.2023

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

164/23 17.01.2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2023

165/23 18.01.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

166/23 20.01.2023

w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

167/23 26.01.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

168/23 31.01.2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2023

169/23 01.02.2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2023

170/23 02.02.2023

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

171/23 02.02.2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

172/23 02.02.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT a także do wydawania w tym zakresie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych

173/23 02.02.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT a także do wydawania w tym zakresie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych

174/23 02.02.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT a także do wydawania w tym zakresie rozstrzygnięć  z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych

175/23 02.02.2023

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych

176/23 06.02.2023

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Lutomiersk na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lutomiersk
w 2023 roku

177/23 06.02.2023

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na
wymianę nieekologicznego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na efektywne energetycznie źródło ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budynkach i lokalach na terenie Gminy Lutomiersk w 2023 roku

178/23 07.02.2023

w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w
ewidencji zabytków zlokalizowanego na terenie Gminy Lutomiersk

179/23 07.02.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Lokalowej i regulaminu jej działania

180/23 09.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

181/23 21.02.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.02.2023 r. o godz. 1000

182/23 24.02.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2023

183/23 27.02.2023

zmieniające Zarządzenie nr 178/23 Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zlokalizowanego na terenie Gminy Lutomiersk

184/23 28.02.2023

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

185/23 28.02.2023

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

186/23 02.03.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

187/23 02.03.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

188/23 02.03.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

189/23 09.03.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

190/23 09.03.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2023

191/23 16.03.2023

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego (pożarniczego) Star 200 i powołania komisji przetargowej

192/23 20.03.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2023

193/23 21.03.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2023

194/23 28.03.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

195/23 28.03.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego (pożarniczego) Star 200 i powołania komisji przetargowej

196/23 30.03.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2023

197/23 05.04.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

198/23 06.04.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

199/23 06.04.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

200/23 06.04.2023

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

201/23 06.04.2023

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2023

202/23 12.04.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2023 rok

203/23 19.04.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

204/23 25.04.2023

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego (pożarniczego) Star 200 i powołania komisji przetargowej

205/23 27.04.2023

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2023

206/23 27.04.2023

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2023

207/23 28.04.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2023 rok

208/23 04.05.2023

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

209//23 04.05.2023

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk w 2023 roku

210/23 04.05.2023

w sprawie organizacji akcji sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów na terenie gminy Lutomiersk w 2023 roku

211/23 05.05.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Lokalowej i regulaminu jej działania

212/23 08.05.2023

w sprawie sprzedaży drewna stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

213/23 09.05.2023

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem

214/23 15.05.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2023 rok

215/23 18.05.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/22 Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk z dnia 14-07-2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechcice”

216/23 19.05.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

217/23 24.05.2023

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk na rok 2023

218/23 05.06.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 13.06.2023 r. o godz. 1000

219/23 06.06.2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2023 rok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-11 13:54przez:
Opublikowano:2022-01-11 09:44przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2023-05-18 09:59przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2166

Rejestr zmian

 • [2023-05-18 09:59:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-05-16 12:52:47]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-04-27 13:04:30]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-04-21 14:12:10]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-04-11 10:30:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-04-06 15:21:39]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-03-28 07:56:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-03-22 11:45:26]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-03-20 11:36:15]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-03-20 11:30:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-03-02 13:21:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-02-14 09:51:40]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-02-03 08:20:20]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-31 09:18:00]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-17 15:12:30]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-17 09:36:33]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-17 09:26:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-17 08:06:22]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-28 10:44:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-27 13:27:23]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-27 13:26:07]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-27 12:58:10]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-27 12:38:55]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-13 08:02:18]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-08 09:20:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-11-23 14:19:50]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-11-21 08:53:26]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-11-08 09:32:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-10-27 15:01:49]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-10-25 10:12:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-10-25 10:01:58]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-10-20 15:20:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-26 13:12:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-24 08:05:56]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-12 12:47:51]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-05 11:49:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-04 12:34:27]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-07-26 08:11:04]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-07-18 16:05:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-07-18 09:10:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-23 12:09:59]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-21 13:37:47]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-15 13:46:50]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-05-20 13:18:38]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-05-20 12:59:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-29 13:40:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-29 08:08:55]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-12 08:41:26]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-06 10:44:58]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-04 09:37:36]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-04 08:02:17]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-04 07:57:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-11 08:39:34]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-10 12:41:05]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-10 12:00:44]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-03 08:27:09]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-03 08:20:33]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-02-25 11:21:58]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-02-22 08:17:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-02-09 08:43:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-25 13:48:48]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-25 12:34:14]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-21 13:47:16]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-21 12:20:04]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-18 10:42:37]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 14:06:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 14:05:00]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 13:55:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 13:47:47]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo