Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Budżetu i Finansów

·         inspektor Mirosława Stachowicz

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 14

tel. 43 677 50 11 (wew. 154)

 

·         podinspektor Elżbieta Pacholczyk

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 14

tel. 43 677 50 11 (wew. 154)

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1726).

4

Wymagane dokumenty

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości do pobrania w Urzędzie Gminy Lutomiersk piętro I w pokoju nr 14 l

·         Dowód uiszczenia opłaty

5

Opłaty

21 zł - opłata za wydanie zaświadczenia (od każdego egzemplarza)

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

 

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczeni zdrowotnego, rent strukturalnych
  • zatrudnienia, świadczeń socjalnych,
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

6

Termin załatwiania sprawy

7 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia o treści innej od żądanej wnioskodawca może złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 7dni od daty otrzymania postanowienia.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn.-pt. 7.30 – 15.30

9

Uwagi

Wyróżnia się trzy przypadki odmowy wystawienia zaświadczenia:

- w wyniku braku interesu prawnego osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia,
- w przypadku niewłaściwości organu, do którego skierowano żądanie,
- gdy nie można spełnić żądania odnośnie treści zaświadczenia, czy ze względu na treść posiadanych danych lub dokumentów, czy też z uwagi na zakaz ustanowiony w odrębnych przepisach.

10

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

 

 

 

Autor: Mirosława Stachowicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-29 10:29przez: Mirosława Stachowicz
Opublikowano:2016-01-29 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:4767

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.