Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-11-28 ( Imieniny: Jakuba, Stefana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., mogą składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych (będących ich własnością, współwłasnością lub dzierżawą), w terminie: od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. – (I termin);  okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (II termin) wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego stanowi iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów i nie może przekroczyć w 2022 r. iloczynu 110 zł/ha oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Faktury musza być wystawione na osobę, która wnioskuje o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu rolnika, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego rolnika.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego stanowi iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zgodnie z prawem, burmistrz  ma 30 dni od dnia złożenia przez rolnika wniosku na wydanie decyzji o wysokości zwrotu podatku akcyzowego. W przypadku wniosków o zwrot akcyzy składanych w sierpniu, decyzja będzie wydawana między 1 a 31 września 2022 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. - I TERMIN, od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. – II TERMIN

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – tylko w przypadku jeśli posiada stado na siebie.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) 110 l za każdy hektar powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku 
(110 x ilość użytków rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Podatek będzie zwracany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 

Autor: Monika Józinkiewicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-01 11:24przez: Monika Józinkiewicz
Opublikowano:2021-01-04 09:21przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1000

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo