Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność bądź będących w zarządzie Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiących własność bądź będących w zarządzie Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 28.06.2019 r.

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 28.06.2019 r.

Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały    Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2018.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018