Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

DECYZJA KOŃCZĄCA CEL PUBLICZNY PRUSINOWICE ZALEW

11 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: DECYZJA KOŃCZĄCA CEL PUBLICZNY PRUSINOWICE ZALEW

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 328) Wójt Gminy Lutomiersk przedstawia w załączeniu informacje  o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

                                                                Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                /-/ Tadeusz Borkowski

10 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi