Konkursy na realizację zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Wójta Gminy

2018-01-11

Informacja Wójta Gminy

2018-01-11

Informacja Wójta Gminy - wyniki konkursu

2017-06-21

                                                                                                                  Lutomiersk, dn. 21.06.2017 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3    i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz Uchwały Nr XXXIV/195/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r.    w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2017 , Zarządzenia Nr 347/17 Wójta Gminy Lutomiersk  z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, informuję, iż przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia – Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, 95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 13 na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Kultura, tradycja, wspólnota”.

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy - wyniki konkursu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-01
Data publikacji:2016-03-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8853