Konkursy na realizację zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Wójta Gminy 2019

2019-04-23

Informacja Wójta Gminy 2019

2019-04-23

                                                                                                             

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy 2019

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

2019-04-01

ZARZĄDZENIE Nr 46/19

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, zarządzam, co następuje:   

Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-01
Data publikacji:2016-03-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:27490