Konkursy na realizację zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR 209/20 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie braku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2020

2020-05-27

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 , poz. 1570, z 2020 r. poz. 284), Uchwały Nr XVIII/140/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, zarządzam,   co następuje:

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 209/20 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie braku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2020

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2020

2020-02-10

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 10 lutego 2020 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 10 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości       oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje  między innymi:

  • kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,
  • tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk  i integracja międzypokoleniowa,
  • pielęgnowanie kultury regionalnej,
  • organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,
  • udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach i koncertach.
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspierania działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+) 2020

2020-02-10

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 10 lutego 2020 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 10 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań  z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)      aktywizację środowiska emerytów Gminy Lutomiersk, poprzez poprawę jakości ich życia;

2)      tworzenie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego;

3)      działalność edukacyjną i kulturalną;

4)      wykorzystywanie zajęć sportowych do integracji oraz budowania nowych więzi społecznych;

5)      poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspierania działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+) 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-01
Data publikacji:2016-03-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:37479