Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-04-15 ( Imieniny: Adolfiny, Odetty)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Informacja dot. nagrywania sesji

Informacja dot. nagrywania sesji

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI

RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej http://www.bip.lutomiersk.info/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lutomiersk, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, NIP 731-19-18-005, REGON 730934660. Kontakt z  Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ug@lutomiersk.pl, bądź numeru telefonu 43 677 50 11 lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e -mail: iod@lutomiersk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.).
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów - zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j.).
 5. Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Lutomiersku są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lutomiersk oraz na kanale „youtube”. Odbiorcą Pani/Pana danych jest ADVERTPRO.CO z siedzibą przy ul. I.J. Kraszewskiego 1-3, lok. 43 w Aleksandrowie Łódzkim, która prowadzi obsługę informatyczną Administratora w zakresie nagrań z sesji – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i przy zapewnieniu stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. Zebrane dane
  w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione organom państwa, uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań (w tym np. administracyjnych, kontrolnych).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione publicznie, więc każda osoba, która wejdzie na wskazane w pkt. 7 powyżej strony internetowe, będzie miała do nich dostęp. W związku z powyższym należy się liczyć z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. Google i inne wyszukiwarki internetowe.
 7. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronach youtube.com oraz http://www.bip.lutomiersk.info/ bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych, archiwizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
 8. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowania.
 10. Udostępnienie danych (tj. udział w sesji, zabranie głosu podczas obrad Rady Gminy Lutomiersk) jest dobrowolne. Wejście jednak na teren sali konferencyjnej, na której odbywają się obrady Rady Miejskiej w Lutomiersku i/lub zabranie głosu podczas obrad jest równoznaczne z udostępnieniem swoich danych osobowych, co w konsekwencji będzie prowadziło do ich rozpowszechnienia na zasadach opisanych powyżej. Jeżeli nie chce Pani/Pan udostępniać swoich danych, prosimy o zapoznanie się z treścią obrad Rady Miejskiej w Lutomiersku w materiałach dostępnych na stronach internetowych, wskazanych w pkt. 7 powyżej. 

Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-02-12 10:52przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2020-02-12 14:22przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2022-01-05 14:19przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:7900

Rejestr zmian

 • [2022-01-05 14:19:11]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo