Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta/inspektora ds. księgowości w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta/inspektora ds. księgowości w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU LUTOMIERSK

19 marca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU LUTOMIERSK

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 15 marca 2019 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 15 marca 2019 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej. 

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)      aktywizację środowiska emerytów Gminy Lutomiersk, poprzez poprawę jakości ich życia;

2)      tworzenie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego;

3)      działalność edukacyjną i kulturalną;

4)      wykorzystywanie zajęć sportowych do integracji oraz budowania nowych więzi społecznych;

5)      poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 10.000 zł( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

15 marca 2019
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019