Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej Fotowoltaika Wrząca

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej Fotowoltaika Wrząca

ZARZĄDZENIE NR 209/20 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie braku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2020

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 , poz. 1570, z 2020 r. poz. 284), Uchwały Nr XVIII/140/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, zarządzam,   co następuje:

27 maja 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 209/20 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie braku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2020

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) oraz § 2 Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019