Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Podatki

Podatki

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk
L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk

Rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie dla osób prawnych
22 9279 0007 0024 0002 2000 0040

Osoby fizyczne posiadają indywidualne rachunki bakowe (znajdujące się na decyzjach)

W przypadku braku rachunku bankowego (dotyczy osób fizycznych) wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego –

62 9279 0007 0024 0002 2000 0290


W przypadku przelewów spoza terytorium Polski wskazany powyżej nr konta należy poprzedzić numerem IBAN i SWIFT: GBW CPL. PP

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

 

*********************************************************************************

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2024:

 

Uchwała nr LXXVI/525/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2023/9692/akt.pdf

 

Uchwała r LXXVI/524/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2023/9691/akt.pdf

 

Uchwała nr LIII/340/18  Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych - bez zmian od 2018

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/696/akt.pdf

 

Uchwała  nr LVI/420/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku  z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/6847/akt.pdf

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2023:

 

Uchwała nr LVI/419/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku  z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/6846/akt.pdf

Uchwała nr  LVI/418/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku  z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/6845/akt.pdf

Uchwała nr LIII/340/18  Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych - bez zmian od 2018

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/696/akt.pdf

Uchwała  nr LVI/420/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku  z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych -

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/6847/akt.pdf

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2022:

Uchwała nr XL/315/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5502/akt.pdf

Uchwała nr XL/314/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5503/akt.pdf

Uchwała nr LIII/340/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych - bez zmian od 2018

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/696/akt.pdf

Uchwała Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - bez zmian od 2016 

http://bip.lutomiersk.info/container/pdf/92-podatek-od-srodkow-transportu.pdf

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2021:

 

Uchwała nr XXXI/230/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6323/akt.pdf

Uchwała  nr XXXI/231/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6324/akt.pdf

Uchwała nr LIII/340/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych - bez zmian od 2018

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/696/akt.pdf

Uchwała Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - bez zmian od 2016 

http://bip.lutomiersk.info/container/pdf/92-podatek-od-srodkow-transportu.pdf

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2020:

Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/127/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała nr LIII/340/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych - bez zmian od 2018

Uchwała Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - bez zmian od 2016 

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2019:

Uchwała Nr XXXIV/192/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIV/191/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIV/190/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

Uchwała nr L/306/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII/109/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XX/95/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała nr LI/323/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/89/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr XIX/88/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała nr LIII/340/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnopolskie formularze informacji (o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach), oraz formularze deklaracji (na podatek od nieruchomości, rolny, leśny).

Nowe formularze mają zastosowanie do spraw dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

W przypadku złożenia drogą elektroniczną dokumenty powinny być opatrzone:

- kwalifikowanym podpis elektroniczny,

- podpisem osobistym (składany przy użyciu e-dowodu),

- podpisem zaufanym.

Nowe druki można pobrać:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D20191104.pdf

PODATEK ROLNY -http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105.pdf

PODATEK LEŚNY -http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D20191126.pdf

 

 

OSOBY FIZYCZNE

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji

OSOBY PRAWNE

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji

 

OSOBY FIZYCZNE - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.


Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Wójt w drodze decyzji.

Terminy płatności podatku: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

OSOBY PRAWNE - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane: składać w Urzędzie Gminy Lutomiersk - w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,


Osoba prawna powinna wpłacać – bez wezwania - obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podpisywanie deklaracji:

Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 należy złożyć w Urząd Gminy Lutomiersk. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

Złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

TERMIN PŁATNOŚCI ŚRODKI TRANSPORTOWE OSOBY FIZYCZNE ORAZ PRAWNE

- w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-07-03 10:10przez: Administrator
Opublikowano:2019-07-03 11:42przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:34765

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo