Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opinującej oferty na rok 2020

2020-07-17

                                                                                                                  Lutomiersk, dn. 17.07.2020 r.

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713), art. 15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr XVIII/140/19 Rady Gminy Lutomiersk  z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, Zarządzenia Nr 227/20 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020 z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz    z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+),  informuję,  iż żadna organizacja nie wskazała osób do składu komisji opiniującej .

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

2020-05-22

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) oraz § 2 Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Informacja Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opinującej oferty na rok 2020

2020-02-21

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-11-14
Data publikacji:2016-11-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3611