Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-03-22 ( Imieniny: Bogusława, Jagody)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk o rozliczeniu dotacji

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk o rozliczeniu dotacji

Lutomiersk, dn. 4 sierpnia 2022 r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834, z 2022 r. poz. 583, poz. 559, poz. 1079), art. 11, 17 ust. 3 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535, z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr XLI/327/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, informuję, że dotacja udzielona Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego,   z siedzibą w Łodzi, pl. Wolności 14, 91-415 Łódź, na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Organizacja wydarzenia kulturalnego nawiązującego do historii Lutomierska, w ramach obchodów nadania praw miejskich miejscowości Lutomiersk” została rozliczona prawidłowo w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 49 964,00 złotych.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w dniu 19 lipca 2022 r. w kwocie 0,26 złotych (słownie: dwadzieścia sześć groszy).

Dotację rozliczono w kwocie  49 963,74 złotych. 

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-04 13:20przez:
Opublikowano:2022-08-04 13:22przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:456

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo