Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-05-30 ( Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk o rozliczeniu dotacji 2022

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk o rozliczeniu dotacji 2022

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834, z 2022 r. poz. 583, poz. 559, poz. 1079, 1561), art. 11, 17 ust. 3 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535, z 2022 r. poz. 1327, 1812) oraz Uchwały Nr XLI/327/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu Społeczno -Kulturalnemu Wsi Dziektarzew, z siedzibą w Dziektarzew 16A, 95-083 Lutomiersk, na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Spotkania z historią” została rozliczona prawidłowo w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 5.000,00 złotych.

Podczas analizy sprawozdania stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 691,60 złotych. Również koszt ubezpieczenia wykazany w sprawozdaniu na kwotę 30,00 złotych był niezgodny z przeznaczeniem, nie został bowiem ujęty w zawartej umowie, jako koszt zgodny z umową.  

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i zwrot kwoty dotacji niezgodnej z przeznaczeniem w łącznej kwocie 721,60 złotych nastąpił na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk w dniu 1.12.2022 r.

Dotację rozliczono w kwocie  4.278,40 złotych. 

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-07 14:23przez:
Opublikowano:2022-12-07 14:23przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:639

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo