Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - OGŁOSZENIE O PRACĘ   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 12, 95-083 Lutomiersk zatrudni na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

OGŁOSZENIE O PRACĘ   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 12, 95-083 Lutomiersk zatrudni na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

OGŁOSZENIE O PRACĘ

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Lutomiersk, pl. Jana Pawła II
nr 12, 95-083 Lutomiersk

zatrudni na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

 

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- prawo jazdy kat. D;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy zgodnie z wymogami określonymi w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w szczególności:

 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona,

 4. ukończone szkolenie okresowe,

 5. ukończone 23 lata;

- wykształcenie minimum zawodowe;

- staż pracy minimum 2 lata na stanowisku kierowcy autobusu;

- niekaralność;

- wysoka kultura osobista, opanowanie, komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizowanie, zgodnie z grafikiem, dowozu uczniów do placówek oświatowych, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym;

 2. Utrzymywanie pojazdu w stałej sprawności technicznej;

 3. Obsługa autobusu w zakresie bieżącego zapewniania dowozu uczniów, w tym dbanie o odpowiedni stan techniczny autobusu, wykonywanie napraw, przestrzeganie terminowych przeglądów, dbanie o czystość wewnątrz i na zewnątrz autobusu;

 4. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie kart drogowych;

 5. Informowanie pracodawcy o stanie technicznym pojazdu;

 6. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w ramach dowozów szkolnych;

 7. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie koordynacji przewozu uczniów;

 8. Dokumentowanie czynności służbowych, zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

 9. Wykonywanie innych dowozów zleconych przez przełożonych.Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem pracy zawodowej;

 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 4. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy.

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku kierowcy autobusu szkolnego proszone są o składanie aplikacji w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy-Kierowca autobusu szkolnego” osobiście lub drogą pocztową na adres:

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych; Lutomiersk, pl. Jana Pawła II
nr 12, 95-083 Lutomiersk

w terminie do 21 marca 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 677-50-89 wew. 135

Wymagane dokumenty aplikacyjne – CV powinno być opatrzone klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i  art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, w tym również adres e-mail, numer telefonu, w celu:  rekrutacji na stanowisko: Kierowcy autobusu szkolnego”Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-09 15:04przez:
Opublikowano:2023-03-09 15:04przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1182

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo