Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-08-13 ( Imieniny: Elwiry, Hipolita)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjno-Samorządowy

Inspektor Jolanta Pytel

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 5

tel. 43 677 50 11 (wew. 161 )

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 657 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330);

·         Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 570);

·         Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).

4

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz:

·         Zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego (wg załącznika);

·         Zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego (wg załącznika);

·         Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (wg załącznika) .

W formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego.

Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk parter, pokój nr 5 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk w zakładce [] [link].

Załączniki do wniosku:

·         dowód tożsamości – dowód osobisty/paszport do wglądu;

·         pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli zgłoszenie odbywa się przez pełnomocnika.

5

Opłaty

Czynność wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.
17 zł.
za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego bądź czasowego

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy)  

6

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

7

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk, parter pokój nr 5

W godzinach urzędowania urzędu

8

Uwagi

·         Wymeldować można się podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

·         Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście. Czynność tą można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu tożsamości.

·         w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl, przez skierowanie zgłoszenia do organu gminy właściwego dla miejsca dotychczasowego pobytu.

·         Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – Dz. U. z 2015 r., poz. 1114 z późn. zm.).

Wszystkie informacje na temat meldunku znajdziesz także na stronie www.obywatel.gov.pl

9

Formularz do pobrania

·         Zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego

·         Zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego

·         Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uruchomiło  na platformie ePUAP2 ePUAP.gov.pl centralną  usługę, z użyciem, której można załatwić w drodze elektronicznej sprawy związane ze zgłoszeniem wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego;
  2. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
  3. Profil Zaufany można założyć online. Instrukcja jego założenia znajduje się pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

 

Autor: Jolanta Pytel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-03-07 12:07przez: Jolanta Pytel
Opublikowano:2018-03-07 11:17przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-04-09 11:17przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1805

Rejestr zmian

  • [2021-04-09 11:17:03]Administratoraktulizacja

Banery/Logo