Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-07-06 ( Imieniny: Dominiki, Jaropełka)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info; email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Zgłoszenie zgonu

Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

2

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

pokój nr 3/4

tel. 43 677 50 11 (wew. 114 )

3

Podstawa prawna

·         Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064
z późn. zm.);

·         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 1904);

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.);

·         art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 912);

·         ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 z późn. zm.);

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257z późn. zm.);

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Obowiązujące przepisy prawa można sprawdzać na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

4

Wymagane dokumenty

  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub inną uprawnioną do tego osobę;
  • dowód osobisty osoby zmarłej;
  • dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim;
  • ważny dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.

5

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

6

Termin załatwiania sprawy

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu a jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu. Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisuje zgłaszający zgon oraz kierownik usc. Na podstawie protokołu sporządzany jest w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt zgonu.

Po sporządzeniu aktu zgonu osobie zgłaszającej wydawany jest z urzędu jeden odpis skrócony aktu zgonu.

7

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji można złożyć do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lutomiersku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 11,

95-083 Lutomiersk, pokój nr 3/4, w godzinach pracy urzędu.

9

Uwagi

Do zgłoszenia zgonu uprawnieni są członkowie najbliższej pozostałej rodziny osoby zmarłej, a mianowicie:

1)  pozostały małżonek(ka);

2)  krewni zstępni;

3)  krewni wstępni;

4)  krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5)  powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

10

Formularz do pobrania

Brak

 

 

 

Autor: Iwona Zdzierak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-03-07 12:12przez: Iwona Zdzierak
Opublikowano:2018-03-07 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2556

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo