Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-07-06 ( Imieniny: Dominiki, Jaropełka)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Numer zarządzenia

Data wydania

W sprawie

1.

2.

3.

 

ROK 2022

 

1/22

03.01.2022

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Lutomiersk

2/22

10.01.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  z zakresu dodatku osłonowego

3/22

10.01.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach  z zakresu dodatku osłonowego

4/22

10.01.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach  z zakresu dodatku osłonowego

5/22

11.01.2022

w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

6/22

11.01.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

7/22 17.01.2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej

8/22 20.01.2022

w sprawie naboru wniosków na zadanie
z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

9/22 20.01.2022

w sprawie ustanowienia  zasad przyznawania wyróżnienia w postaci Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

10/22 20.01.2022

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2022

11/22 20.01.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

12/22 25.01.2022

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów w  Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk  w okresie od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

13/22 27.01.2022

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

14/22 27.01.2022

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk na rok 2022

15/22 28.01.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

16/22 08.02.2022

w sprawie:  powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2022

17/22 09.02.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

18/22 10.02.2022

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 r. i ustalenia regulaminu pracy tej komisji

19/22 11.02.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów w  Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk  w okresie od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

20/22 18.02.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

21/22 22.02.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

22/22 24.02.2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

23/22 24.02.2022

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2022

24/22 24.02.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

25/22 28.02.2022

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

26/22 28.02.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

27/22 28.02.2022

w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypedium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin

28/22 28.02.2022

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lutomiersk na lata 2022-2024

29/22 01.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

30/22 02.03.2022

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

31/22 07.03.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

32/22 08.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

33/22 10.03.2022

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2022

34/22 21.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

35/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i wydawania w tych sprawach decyzji

36/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i wydawania w tych sprawach decyzji

37/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł

38/22 24.03.2022

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

39/22 28.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

40/22 28.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

41/22 30.03.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

42/22 31.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 12.04.2022 r. o godz. 1000

43/22 31.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

44/22 31.03.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży

45/22 31.03.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowań w sprawach  świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  obywatelom Ukrainy

46/22 31.03.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach  świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  obywatelom Ukrainy

47/22 08.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

48/22 11.04.2022

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

49/22 11.04.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

50/22 19.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

51/22 27.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

52/22 28.04.2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej – II tura 2022

53/22 28.04.2022

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2022

54/22 29.04.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

55/22 04.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

56/22 04.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

57/22 05.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

58/22 10.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

59/22 10.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

60/22 11.05.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

61/22 16.05.2022

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2022

62/22 18.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

63/22 18.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

64/22 20.05.2022

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

65/22 20.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

66/22 26.05.2022

w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk

67/22 26.05.2022

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

68/22 26.05.2022

w sprawie powołania składu komisji opiniującej oferty składanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - II tura 2022

69/22 30.05.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem

70/22 31.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

71/22 31.05.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

72/22 08.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

73/22 08.06.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

74/22 13.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

75/22 13.06.2022

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

76/22 14.06.2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2022-2030”

77/22 20.06.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.06.2022 r. o godz. 1000

78/22 20.06.2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku

79/22 22.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

80/22 22.06.2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

81/22 24.06.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.06.2022 r. o godz. 10:00

82/22 04.07.2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

83/22 05.07.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

84/22 05.07.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na wymianę nieekologicznego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na efektywne energetycznie źródło ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budynkach i lokalach na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-11 13:54przez:
Opublikowano:2022-01-11 12:45przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2022-06-23 12:09przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:518

Rejestr zmian

 • [2022-06-23 12:09:59]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-21 13:37:47]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-15 13:46:50]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-05-20 13:18:38]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-05-20 12:59:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-29 13:40:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-29 08:08:55]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-12 08:41:26]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-06 10:44:58]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-04 09:37:36]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-04 08:02:17]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-04 07:57:25]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-11 08:39:34]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-10 12:41:05]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-10 12:00:44]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-03 08:27:09]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-03 08:20:33]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-02-25 11:21:58]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-02-22 08:17:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-02-09 08:43:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-25 13:48:48]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-25 12:34:14]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-21 13:47:16]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-21 12:20:04]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-18 10:42:37]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 14:06:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 14:05:00]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 13:55:03]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-11 13:47:47]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo