Uzgodnienie lokalizacji sieci/przyłącza oraz lokalizacji/przebudowy zjazdu z drogi gminnej/wewnętrznej/dojazdowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Uzgodnienie lokalizacji sieci/przyłącza oraz lokalizacji/ przebudowy zjazdu z drogi gminnej/wewnętrznej

2

Jednostka odpowiedzialna

referent Anna Kwasowiec

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 12

tel. 43 677 50 11 (wew. 116 )

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

4

Wymagane dokumenty

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro pokój nr 12 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy

Załączniki do wniosku:

·         mapa lokalizacyjna (zasadnicza) lub mapa do celów projektowych z proponowaną lokalizacją/    przebudową sieci/przyłącza lub lokalizacją zjazdu               w drodze – 2 egz.;

·         wypis z rejestru gruntów lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do  nieruchomości w kopii;

·         pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie                        w postępowaniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny wg załącznika

5

Opłaty

·         Zwolnienie z opłaty za uzgodnienie

·         Zezwolenie w przypadku zjazdu publicznego – 82 zł

·         Za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

6

Termin załatwiania sprawy

 30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn. 7:30-16:30, wt.-czw. 7.30 – 15.30, pt.        7:30-14:30

9

Uwagi

·         wniosek należy złożyć również w przypadku przebudowy istniejącego zjazdu

·         podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin,                  w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą, może skrócić termin załatwienia sprawy

·         w przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli

·         w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

10

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej/wewnętrznej

Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy sieci i przyłącza

Pełnomocnictwo na uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kwasowiec
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2960