Spis wyborców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2019

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 20 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.), informuję, że spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. został sporządzony i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w terminie od 23 września do 8 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek w godz. 730-1630,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1430.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 

     Wójt Gminy

 

                                                                      /-/  Tadeusz Borkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-09-23
Data publikacji:2019-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Pytel
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:343