Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 lutego 2020
Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nabór na członków komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 10 lutego 2020 roku

 nabór kandydatów na członków do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

 z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz  z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

 

10 lutego 2020
Czytaj więcej o: Nabór na członków komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspierania działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+) 2020

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 10 lutego 2020 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 10 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań  z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)      aktywizację środowiska emerytów Gminy Lutomiersk, poprzez poprawę jakości ich życia;

2)      tworzenie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego;

3)      działalność edukacyjną i kulturalną;

4)      wykorzystywanie zajęć sportowych do integracji oraz budowania nowych więzi społecznych;

5)      poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej.

10 lutego 2020
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspierania działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+) 2020