OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY MIROSŁAWICE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018

Lutomiersk, dnia 30.07.2018 r.

 

 

Znak: RRiGZ.6733.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r., Pana Marka Lepy, reprezentującego Biuro Projektów KOMPLET Marek Lepa, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE na działce nr ewid. 80/10 i części działki nr ewid. 81/9 (obręb 19 Mirosławice), położonych w gminie Lutomiersk.

Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 30.07.2018 r.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-07-30
Data publikacji:2018-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:547