Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Informacja Wójta Gminy

Informacja Wójta Gminy

Lutomiersk, dn. 25.01.2019 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 i 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2018 r. zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej – Naszą pasją jest aktywność” została rozliczona.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10. 000,00 złotych.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w dniu 31.12.2018 r. w kwocie 528,04 złotych.

Podczas analizy sprawozdania stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości  w kwocie 658,39 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy).

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości nastąpił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w dniu 23.01.2019 r.  

Dotację rozliczono w kwocie  8.813,57 złotych. 

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona.

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-25 10:14przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2019-01-25 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1263

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo