Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE NR 42/19

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 28 marca 2019 r.

 

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 zarządzam, co następuje:

            § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 33/19 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w ust. 5 pkt 4 w brzmieniu:

„ 4) jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %”.

            §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lutomiersk.

            §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk. 

           

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-03-29 10:35przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2019-03-28 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1313

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo