OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK - CEL PUBLICZNY OBRĘB LUTOMIERSK I WRZĄCA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2019

Lutomiersk, dnia 30.05.2019 r.

Znak: RRiGZ.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 maja 2019 r., pełnomocnika - działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV kablowej oraz złącza 15 kV kablowego na części działki nr ewid. 36/11 (obręb Wrząca), na działce nr ewid. 243/1 (obręb 27 Wrząca), na części działki nr ewid. 563 (14 obręb Lutomiersk) oraz na działkach nr ewid. 640/1, 640/2 (obręb 14 Lutomiersk) położonych w gminie Lutomiersk.

Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 30.05.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-05-30
Data publikacji:2019-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:616