OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY JERWONICE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Lutomiersk, dnia 29.11.2019 r.

 

Znak: RRiGZ.6733.9.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30 października 2019 r., (uzupełnionego w dniu 21 listopada 2019 r.), Pana Przemysława Sykuły, reprezentującego DORA-SAN, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kablowo - napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV na części działek nr ewid. 478, 481 (obręb 12 Jerwonice), położonych w gminie Lutomiersk.

 

Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 

 

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 29.11.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-11-29
Data publikacji:2019-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:346