OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY WOLA PUCZNIEWSKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Lutomiersk, dnia 29.11.2019 r.

 

Znak: RRiGZ.6733.10.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 listopada 2019 r., Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 11/6 (obręb 26 Wola Puczniewska) położonej w gminie Lutomiersk.

Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 

 

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 29.11.2019 r.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-11-29
Data publikacji:2019-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:312