OBWIESZCZENIE DECYZJA KOŃCZĄCA RRiGZ.6733.2.2020 z dnia 23.03.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2020

 

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

 

Lutomiersk, dnia 23.03.2020 r.

 

Znak: RRiGZ.6733.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 23.03.2020 r. została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na rozbudowie sieci Sn i nN dla potrzeb zwiększenia mocy na części działek nr ewid. 12, 23/1, 6/2 (obręb 31 Zygmuntów), położonych w gminie Lutomiersk.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowsk

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

- w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.pl.

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk

- na tablicy ogłoszeń w sołectwie Puczniew

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2020-03-23
Data publikacji:2020-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:367