Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - ZARZĄDZENIE NR 238/20 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 238/20 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr XVIII/140/19 Rady Gminy Lutomiersk    z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, zarządzam,   co następuje:

1.1. W związku ze wzrostem zachorowań i ciągłym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi ograniczeniami w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby, po analizie merytorycznej złożonych ofert, w szczególności pod kątem możliwości realizacji zadań publicznych przez oferentów, w tym celowości realizacji tych zadań oraz liczby adresatów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników organizowanych wyjazdów i imprez oraz organizatorów postanawiam, iż otwarte konkursy ofert na realizację zdań publicznych:

1) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2)  z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+) na rok 2020,

ogłoszone Zarządzeniem Nr 228/20 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 8 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 229/20 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 8 lipca 2020 r. pozostają bez rozstrzygnięcia.

  1. Podstawą nierozstrzygnięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest ograniczona możliwość realizacji zadań ujętych w konkursach oraz osiągnięcia założonych rezultatów Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lutomiersk.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk.         

 

  

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-11 11:59przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2020-08-11 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1424

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo